Hans Werner

CEO, Radar

Under Summit 2018 gav Hans det lokalt ledande analysföretagets syn på utveckling och trender som kommer att ha störst påverkan på svenska IT-verksamheter under 2019.

UTMANINGAR, MÖJLIGHETER OCH INRIKTNING PÅ IT 2019

Med ökat tryck på förändring följer också några strategiska trender att ta hänsyn till inför 2019. Vi tittar närmare på de fyra viktigaste men lyfter även blicken något under dragningen och beskriver något av de områden som Radar identifierat som viktigast inför år 2025, vilket ligger närmare i tiden än vad man kan tro….

Amy Webb

En av världens mest inflytelserika kvinnor kom till Radar Summit 2018!

Radar kunde stolt presentera en av årets Key Notes för Radar Summit 2018, som gick av stapeln den 13 november i Stockholm. Amy Webb, ansedd som en av världens top 50 påverkare inom teknik, innovation och förändring.

Amy talade nyligen bla inför världens ledare på World Economic Forum i Davos, och senast på South by Southwest i Austin där hon också rankades som nummer ett av alla talare av den internationella publiken. Amy talade på årets Radar Summit under rubriken ”The Signals are Talking”.

Amy Webb

Key notes från Summit 2018

Vi avser att, för Radars kunder, inom kort publicera flera av 2018 års key notes i sin fulla längd i portalen https://radareco.se

Key notes från Summit 2017

Under förra årets event spelade vi in fem av de viktigaste föredragen i sin fulla längd. Se dem här!

AMNON BAR-LEV, Checkpoint. Cyber Security in the Era of Exponential Technology

MARK ANDERSON #1. The technology landscape. Who survives and who will die

MARK ANDERSON #2. Cyber security, the CIA & NSA brief

HANS WERNER. Radar. State of the nation 2018

FREDDIE RINDERUD, Radar. The perfect storm

FOKUSOMRÅDEN 2018

Radar har identifierat 3 nyckelområden där det finns trender och utmaningar som kommer att ha störst lokal påverkan under 2019. Under dagen kommer dessa att belysas ur flera olika vinklar och vi kommer att få ta del av kundcase, erfarenheter och möjligheter att i dialog driva egna frågeställningar djupare under dagen.

På plats kommer det dessutom finnas möjligheter att göra jämförelser (benchmark) av den egna IT-verksamheten och få resultatet jämfört mot bransch och konkurrenter inom strategiska områden som bland annat Digitaliseringsmognad, shadow IT exponering och IT riskexponering.

INDUSTRIALISERINGEN AV IT

Nya sätt att producera och leverera IT på till högre effekt och värde. Innehåller intressanta områden som globala molnfabriker och lokala molntjänster, ny effekthemtagning inom outsourcad IT, möjligheter med “allt som tjänst” mm.

INNOVATION GENOM IT

Möjligheter med teknik av exponentiell och disrupt karaktär. områden Artificiell Intelligens, Blockchain samt IoT och dess olika digitaliserings tillämpningar och möjligheter. Innehåller bl.a Artificiell Intelligens, Blockchain samt IoT och dess olika digitaliserings tillämpningar och möjligheter

CYBERSECURITY

Inom Säkerhet är intressanta områden cybersäkerhet och informationssäkerhet men också regulatoriska frågor.

DETTA ÄR RADAR SUMMIT

Radar Summit är Nordens största mötesplats för IT beslutsfattare, leverantörer och andra intressenter. 

Radar Summit 2018 på Münchenbryggeriet i Stockholm, tar fasta på de trender som har störst påverkan lokalt på svenska IT-verksamheter. Områdena tas fram och utvecklats i dialog med flera hundra CIO:er under året för att öka intresse och relevans för målgruppen. Under dagen kommer de utmaningar, trender och möjligheter som kommer att ha störst påverkan på IT ekosystemet under 2018 att belysas och diskuteras.

Radar Summit utvecklas med än mer fokus på utmanande och lokalt aktuella ämnen beskrivna av några av världens mest inflytelserika påverkare samt på dialog mellan de lokala aktörerna som ska realisera och möta dessa. Radar Summit ger verktygen och skapar dialog runt de viktigaste utvecklingsområdena, de viktigaste trenderna samt de nya affärsmöjligheterna som skapas genom ny teknik och nya tjänster 2019.

Förra årets Radar Summit samlade över 700 IT-beslutsfattare och ca 100 ledare från leverantörsledet som under en dag tillsammans deltog i seminarier, diskussioner och möten under en mycket uppskattad dag.

Eventet blev tidigt fullsatt varför vi uppmanar till så tidig anmälan som möjligt för att säkerställa eget deltagande – Välkommen!

information & sök

ARRANGÖR AV RADAR SUMMIT

Radar Ecosystem Specialists
Hammarby Allé 47 | 120 30 Stockholm
radareco.se | contact@radareco.se

Kontaktperson: Hans Werner
hans.werner@radareco.se
Tel direkt +46 73 539 15 51

Radar Summit är Nordens största
mötesplats för IT beslutsfattare

Den 13:e november 2019 kommer över 700 IT-beslutsfattare finnas på plats och tillsammans med drygt 100 representanter från ledande leverantörer delta i seminarier, diskussioner och möten.