Mötesplatsen för nordens
ledande IT-beslutsfattare

MÜNCHENBRYGGERIET | STOCKHOLM | 2019-11-13

Eventet arrangeras av

Över 700 IT-chefer och IT- beslutsfattare

Lyssna till Key notes och Break-outs

Träffa kollegor och presentatörer i utställningen

Lunch med möten och interaktion

Få tillgång till nya rapporter och presentationsmaterial