Mötesplatsen för nordens
ledande IT-beslutsfattare

NÄSTA RADAR SUMMIT
MÜNCHENBRYGGERIET | STHLM | 2020-11-11

Eventet arrangeras av

Över 700 IT-chefer och IT- beslutsfattare

Lyssna till Key notes och Break-outs

Träffa kollegor och presentatörer i utställningen

Lunch med möten och interaktion

Få tillgång till nya rapporter och presentationsmaterial