Mötesplatsen för nordens
ledande IT-beslutsfattare

NÄSTA RADAR SUMMIT
DIGITAL LIVESÄNDNING | 2020-11-11

Eventet arrangeras av

Över 1000 IT-chefer och IT- beslutsfattare

Lyssna till Key notes

Få tillgång till nya rapporter och presentationsmaterial