RADAR SUMMIT 2021

Radar Summit är Sveriges viktigaste mötesplats för IT beslutsfattare, leverantörer och andra intressenter. Eventet skapar dialog runt de viktigaste utvecklingsområdena, de viktigaste trenderna samt de nya affärsmöjligheterna som möjliggörs genom ny teknik och nya tjänster.

Mellan åren 2015-2019 har Radar summit samlat över 700 IT-beslutsfattare och 100 ledande leverantörsrepresentanter årligen som tillsammans har deltagit i seminarier, diskussioner och möten under en mycket uppskattad dag. Radar Summit 2020 blev digitalt och tog fasta på de trender och utmaningar i vår återhämtning under och efter Covid -19 som har störst påverkan lokalt på svenska IT-verksamheter.

Den 17/11 2021 ger vi samtliga möjligheten att LIVE medverka digitalt under årets stora IT-händelse.

KEYNOTE – ELONS MINDSET OCH STRATEGIER

Elon Musks unika ledarskap inspirerar dig att driva förändring på riktigt

Elon Musk och hans prestationer behöver inte någon presentation, men vad är hemligheten till hans enorma framgång? Lär dig vad en av våra största entrepenörer någonsin använder för taktik och strategier för att bedriva förändring.

Peter H. Diamandis har varit Elon Musks högra hand under de senaste 20 åren och kommer ge oss sin bild av vad nycklarna är till hans unika ledarskap och vad vi kan lära oss för att bedriva riktig förändring.

KEYNOTE – STATE OF THE NATION

Vi går nu mot ett avgörande år för oss som arbetar med IT-relaterade frågor. IT och ny teknik påverkar allt!

Under 2022 och framåt kommer våra beslut, inte minst vår förmåga att driva rätt frågor avgöra konkurrenskraft i våra verksamheter. Vårt land och vår förmåga att överleva genom att bli klimatpositiva är avgörande. Ett utmanande men mycket spännande ansvar vilar på dagens IT-beslutsfattare!

Missa inte årets Radar Summit och den viktigaste State of the Nation vi dragit!

Hans Werner
CEO & Framtidsspanare, Radar