Vi är CloudSourcing företaget som flyttar våra kunders IT-system från mark till moln. Med vår unika och automatiserade driftstjänst CloudOps utmanar vi den traditionella IT-driften och ökar kvaliteten samtidigt som vi sänker driftkostnaden. Med affärsmodellen Pay-as-you-go och Stay-as-long-as-you-like vänder vi upp och ner på gamla sanningar i den 30-åriga IT-outsourcingmodellen.

Asurgent – Microsoft Azure Partner of the Year!

Ämne för presentationen

Nu går stora svenska företag all-in i molnet och lämnar helt det digitala lapptäcket på marken!

Nu går alltfler stora svenska företag ”all-in” i molnet och lämnar de traditionella driftsleverantörerna för att komma åt nya funktioner och tjänster i molnet. Välkommen att lyssna på verkliga exempel där svenska företag lämnar marken och vad som är deras drivkrafter bakom beslutet. Du får också en inblick i Asurgents unika CloudSourcing tjänst med pay-as-you go och stay-as-long-as-you-like modell som utmanar och ersätter traditionell IT-drift och IT-outsourcing. Asurgents CloudOps är utvecklad för att automatiserat övervaka och managera IT-miljöer i både Microsoft Azure, Microsoft 365 och AWS.

Presentatör

Stephan Andersson, CEO

Stephan Andersson, CEO

Stephan har nära 30 års erfarenhet av IT-outsourcing med bakgrund som VD för outsourcingbolagen ID Network och Qbranch. Leder idag Asurgent som är ett CloudSourcing bolag med fokus på att hjälpa verksamheter från mark till moln.