Vi är CloudSourcing företaget som flyttar våra kunders IT-system från mark till moln. Med vår unika och automatiserade driftstjänst CloudOps utmanar vi den traditionella IT-driften och ökar kvaliteten samtidigt som vi sänker driftkostnaden. Med affärsmodellen Pay-as-you-go och Stay-as-long-as-you-like vänder vi upp och ner på gamla sanningar i den 30-åriga IT-outsourcingmodellen.

Ämne för presentationen

Då var Då – Nu är Nu: Confessions of a former Outsourcingdirektör

Förflyttningen från mark till moln ritar om hela eko-systemet i IT-branschen när verksamheter i snabb takt börjar lämna det digitala lapptäcket på marken för att komma åt nya funktioner och tjänster i molnet. Behovet av övervakning och drift försvinner inte men förändras radikalt när mycket kan automatiseras med högre kvalitet och lägre kostnader som resultat. Välkommen att lyssna på hur Asurgents unika CloudOps tjänst med pay-as-you go och stay-as-long-as-you-like modell utmanar och ersätter traditionell IT-drift och IT-outsourcing. Asurgents CloudOps är utvecklad för att övervaka och managera både Microsoft Azure, Microsoft 365 och AWS.

Presentatör

Stephan Andersson, CEO

Stephan Andersson, CEO

Stephan har nära 30 års erfarenhet av IT-outsourcing med bakgrund som VD för outsourcingbolagen ID Network och Qbranch. Leder idag Asurgent som är ett CloudSourcing bolag med fokus på att hjälpa verksamheter från mark till moln.