Time People Group har en tydlig målsättning – att hjälpa våra kunder att skapa betydelsefulla och bestående värden för sin verksamhet när de behöver utveckla och förbättra sitt stöd till kärnverksamheten. Time People Group består av specialiserade dotterbolag som verkar under egna varumärken med tydlig inriktning och kompetensprofil. Tillsammans bildar dessa bolag en koncern med bred kompetens, stort djup och leveranskapacitet.

Objektfabriken_300
Objektfabrikens specialitet kan beskrivas inom fyra områden: Krav, Metod, Projektledning
och Test – inom vilka vi besitter djup expertkompetens. Objektfabriken levererar tjänster
inom införande av effektiva och moderna utvecklingsmetoder och verktyg för att effektivisera kundernas verksamhets- och systemutveckling. Vi ökar våra kunders innovationskraft.

4_Efftre_300
Efftre har sitt fokus inom förändringsledning och förändringsarbete i IT-intensiva organisationer och företag. Efftre erbjuder åtaganden och specialister för rådgivning, ledarskap och experter, från förstudie till genomförande och värderealisering av kundens önskemål.

Effektverket_300
Effektverket är ett konsultbolag som, med ett starkt fokus på användarupplevelsen, utvecklar verksamheter i digitala kanaler. Vi erbjuder förstudier, konceptutveckling, interaktionsdesign, grafisk design och strategisk rådgivning. Vi har många års erfarenhet av intranät, webbplatser, mobila tjänster och e-handelslösningar.

One-2-One möten

BOKA ETT ONE-2-ONE MÖTE MED OSS

En del av Summit är dialog mellan kund och leverantör för att öka förståelse och effekt i marknaden.

Passa på att träffa oss på plats under ett personligt möte. Den planerade tiden för varje möte är 10 minuter. Du kan snabbt och enkelt boka ditt möte här.