Jeeves är en leverantör av mjukvaror och tjänster för affärssystem (ERP) till små och medelstora företag runt om i världen. Jeeves, som grundades 1992, har vuxit till att betjäna fler än 2 000 kunder i 40 länder i Europa, Nordamerika och Asien över ett antal nischvertikaler inom tillverknings-, grossist- och tjänstesektorn. Från sitt huvudkontor i Stockholm är Jeeves fokuserad på att utöka sin portfölj av produktlinjer för affärssystem, samtidigt som man fortsätter att bibehålla marknadsandelar och ledarskap med sina nuvarande produktlinjer, vilka innefattar programvarorna Jeeves ERP och Garp.

http://jeeveserp.com/sv/foretaget

Break-out pass: IT och Innovation

Tidpunkt: 13.15

Ämne för presentationen

Människan är källan för vår innovation

Ett gammalt citat från Henry Ford löd: “If I had asked people what they wanted, they would have said faster horses.” . Vad Henry förstod var att studera vad människor behöver inte vad de önskar. Genom att studera vem våra användare är, hur deras arbetsdag ser ut, och i vilka sammanhang de verkar i, fångar vi beteenden och behov när vi utvecklar nya mobila gränssnitt. Innovation skapas i gränssnittet mellan människa och teknik.

Presentationen görs av Magnus Grönvik, Director Product Management Jeeves Informations Systems AB och Håkan Reis, User Experience Evangelist JAYWAY

Presentatör

Magnus_grönvik-liten

Företag: Jeeves
Talare: Magnus Grönvik

håkan reis

Företag: Jayway
Talare: Håkan Reis