Advania är en ledande nordisk IT-leverantör som vill göra det enkelt att växa med IT. Vi erbjuder kompletta IT-lösningar med mätbara resultat till företag, offentlig verksamhet och myndigheter i Sverige, Island, Norge, Danmark och Finland. Med hjälp av ledande teknologi, plattformslösningar, tjänster och strategiska partnerskap erbjuder vi noggrant utvalda lösningar som skräddarsys efter varje unikt kundbehov. Fokus ligger på långsiktiga relationer och att leverera marknadens bästa service. Advania grundades 1939, koncernen har 1500 medarbetare och omsätter 5 miljarder.

Hållbar digitalisering – dubbelt upp

För att lyckas med hållbar digitalisering behöver du hantera båda sidor av myntet. Dels hur IT påverkar miljö och samhälle negativt och dels hur IT och digitalisering är nyckeln till en hållbar framtid. På Advanias talkshow får du konkreta råd om vad du behöver prioritera här och nu och hur du kan se på hållbar digitalisering i din verksamhet. För att framtiden är vår viktigaste kund.

Om IT-Total
Vi bryr oss om säker IT. Jättemycket. Så att du kan fokusera på det du bryr dig om. Vår affärsidé är att leverera säker och hållbar IT-infrastruktur med högsta värde. Vi hjälper dig även med lösningar och tjänster inom cybersäkerhet. Vår personal är säkerhetsprövad och utgår från säkerhetsklassade lokaler och datahallar i Sverige.

Michael Nilsson,
VD, IT-Total

Magnus Järnhandske
Chief Cyber Security Architect
IT-Total

Arrangör av Summit 2021

Radar levererar produkter och tjänster till såväl leverantörer som köpare av IT. Våra insikter och tjänster skapar möjligheten att styra, inte med svansen och information om vad som redan skett, utan med information om nuläge, planer och prioriteringar just nu. Genom att kunna följa en krona genom ekosystemet så erbjuder Radar en unik detaljnivå för såväl IT-verksamhet som IT-leverantör på den lokala marknaden. Genom våra olika erbjudanden stärker vi våra kunders förmåga, lönsamhet och effektivitet efter lokala förutsättningar.

KEYNOTE – STATE OF THE NATION

Vi går nu mot ett avgörande år för oss som arbetar med IT-relaterade frågor. IT och ny teknik påverkar allt!

Under 2022 och framåt kommer våra beslut, inte minst vår förmåga att driva rätt frågor avgöra konkurrenskraft i våra verksamheter. Vårt land och vår förmåga att överleva genom att bli klimatpositiva är avgörande. Ett utmanande men mycket spännande ansvar vilar på dagens IT-beslutsfattare!

Missa inte årets Radar Summit och den viktigaste State of the Nation vi dragit!

Hans Werner,
grundare och CEO för Radar Ecosystem Specialists

Hans har lång erfarenhet från IT-branschen och är en mycket efterfrågad föreläsare med omvärldsanalys, marknadsinsikt och de senaste trenderna inom IT-branschen som specialitet.

Nordlo erbjuder IT- och digitaliseringstjänster till företag och offentlig verksamhet i Norden, på regional, nationell och internationell nivå. Med strategisk rådgivning, ett nära samarbete och med ansvarsfulla val av innovativ teknik hjälper Nordlo kunderna att driva digitaliseringen framåt.

Nordlo har över 740 medarbetare på 41 orter i Sverige och Norge, omsättningen uppgick år 2020 till 1,4 miljarder SEK.

IT-säkerhet som strategisk konkurrensfördel

Vi möter företaget Pagero som bygger världens största öppna nätverk för affärstransaktionen. Med en global satsning på att digitalisera de finansiella processerna mellan köpare och säljare har flera utmaningar uppstått och hanterats. Vi driver tillsammans arbetet mot Zero trust – som också ska fungera i vardagen. Följ med oss på resan och få inspiration på hur man kan använda IT-säkerhet som en konkurrensfördel.

Mattias Jadesköld
IT-arkitekt, Nordlo

Christer Wejke
CISO & Manager Internal Services, Pagero AB

Basefarm is a European Managed Service Provider of business-critical IT solutions. The company creates market leaders by integrating the key competencies for digital transformation – big data, cloud computing and information security, into one service offering. Our delivery model covers the entire spectrum from innovation through to commissioning and continuous production.

A team of over 760 IT engineers and consultants services global clients from European offices and data centres in Norway, Sweden, the Netherlands, Germany and Austria. In August 2018, Basefarm was acquired by the Orange Group, a leading global telecommunications operator, to reinforce the cloud expertise of its enterprise division Orange Business Services.

”Hur vi flyttade AI-teknologi till molnet på rekordtid”

Daniel Eriksson från Artificial Solutions och Jan Rizvi från Basefarm delar med sig av erfarenheter från ett projekt där faktorer som ny affärsmodell, byte av infrastruktur och kort deadline helt styrande. Med hjälp av molntjänster och agilt samarbete mellan kunden och leverantören lyckades Artificial Solutions etablera sin AI tjänst i Azure på utsatt tid. Det krävdes flexibilitet i relationen mellan parterna, utan att kompromissa med säkerhet och dataintegritet.

Artificial Solutions

Artificial Solutions AI-teknologi möjliggör för deras kunder att själva utveckla ett brett spektrum av konversationsbaserade AI-lösningar, såsom virtuella assistenter, digitala kundtjänstmedarbetare, röstbaserade konversations-bottar, talbaserade konversationsgränssnitt för smarta uppkopplade saker med mera.

Jan Rizvi

Product Marketing Manager på Basefarm, ett lokalt företag som verkar i den globala koncernen Orange Business Services. Jan har tidigare arbetat 10 år som digital utvecklingschef på TV4 och med IT-sourcingfrågor inom Bonnier AB. Jan har tidigare gästat ett antal Radar Talks med molntjänster som sitt specialområde.

Daniel Eriksson
Chief Innovation and Customer Success Officer på Artificial Solution. Daniel har en civilingenjörsexamen i teknisk fysik vid Kungliga Tekniska Högskolan samt magisterexamen i ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Han har 15 års erfarenhet av affärsutveckling och teknikledarskap, varav de senaste sju har spenderats inom områdena automation och konversationsbaserade AI-lösningar med praktisk tillämpning.

Bosbec WE – Build IT solutions with our low code development platform

Bosbec WE is a low code platform where you build IT solutions with pre-configured components – online, cloud-based and fast.

Create unique solutions as a standalone system for your organisation, or to complement systems that are already in place.

Bosbec WE is scalable to fit both the small business and the large corporation where simple and flexible components inside the builder allow you to decide the level of complexity and functionality.

Advania erbjuder kompletta IT-lösningar till företag och offentlig verksamhet som förenklar och hjälper dem att växa. Med hjälp av ledande teknologi, plattformslösningar, tjänster och strategiska partnerskap erbjuder vi noggrant utvalda lösningar som skräddarsys efter varje unikt kundbehov. Fokus ligger på långsiktiga relationer och att leverera marknadens bästa service. Advania vill göra det enkelt att växa med IT. I Sverige har Advania drygt 500 medarbetare på 13 lokalkontor.

Hänger cybersäkerheten med i vår snabba omställning?

Eva-Lotta Jonsvik, marknadsdirektör på Advania kommer att intervjua Judith Wolst, Digital strateg, författare och entreprenör och Advanias säkerhetsexpert Fredrik Möller om den snabba  digitaliseringstaktens påverkan på svenska verksamheter och om cybersäkerhetsfrågan verkligen har hängt med.

Bland frågeställningarna:

  • Hur ser vi att de verksamheter har agerat under pandemin?
  • Vari ligger de största skillnaderna när det gäller vad verksamheterna fokuserade på i våras och vad de fokuserar på nu?
  • Hur väl har svenska verksamheter lyckats ställa om till ett helt nytt läge när det kommer till digitalisering?
  • Vi ser att cyberbrottsligheten har ökat markant under Corona, hur påverkar det digitaliseringstakten i Sverige på kort och på lång sikt?
  • Vad kan vi göra för att säkerhetsfrågan ska få mer plats när vi ställer om i snabb takt?

Eva-Lotta Jonsvik, marknadsdirektör på Advania


Fredrik Möller, Advanias säkerhetsexpert

Judith Wolst, Digital strateg, författare och entreprenör

Xenit realiserar digitala drömmar! Med säkra och moderna digitala tjänster inspirerar, utmanar och vägleder vi företag till en högre nivå av digitalisering.

Med ledande molnkompetens levererar och bygger vi IT-tjänster som ger medarbetare bättre förutsättningar till distansarbete, samarbete mellan kontor och frihet i val av enheter, arbetstider och arbetsplats. Alltid med en hög säkerhetsmedvetenhet.

Flexible per Design – Automatiserade och skalbara flöden med slutanvändaren i fokus

Talare: Adam Clark, Lösningsarkitekt, Xenit och Henrik Carlberg, Information Technology Architect, AFRY.

Företag med högre medarbetarengagemang har bevisat högre tillväxt, och IT har idag mer än någonsin en central roll i medarbetarupplevelsen. Organisationer behöver skapa arbetssätt och processer som klarar snabba förändringar och oväntade händelser. Samtidigt behöver vi balansera det med nya säkerhetsrisker, krav på ökad medarbetarfrihet, ökade krav på produktivitet, samarbetsytor, innovation och kreativitet.

AFRY är en global organisation som behöver en flexibel och effektiv digital infrastruktur som stöttar deras datatunga verksamhet och samtidigt ger medarbetarna en arbetsmiljö som stärker engagemanget. I denna dragning kommer Xenit och AFRY presentera deras Virtual Workspace lösning som är ’Flexible per Design’ där det bland annat ingår en flexibilitet i antalet användare. När FHM rekommenderade distansarbete ökade användarna med 275% på 24 timmar, utan några nya implementationskostnader eller avtalsmodeller.

Adam, Lösningsarkitekt, Xenit

Adam är lösningsarkitekt på Xenit och har 10 års erfarenhet av att omvandla teknologi till affärsnytta. Han är expert inom digital infrastruktur, automatisering och molnet och arbetar idag med att skapa och utveckla Xenits IT-tjänster. Andra fokusområden är bland annat Azure, Citrix Cloud och IoT.

Henrik, Information Technology Architect, AFRY

Henrik har haft glädjen att arbete med IT, sin stora passion och hobby, sedan 1996 i olika rollen. Han har över 20 års erfarenhet av affärsnyttig IT i komplexa, internationella organisationer i kombination med finans och strategi. Tidigare roller i ÅF är; Business CIO, Head of IT Operations, Head of IT, IT Manager. Idag verkar han i rollen som Information Technology Architect på AFRY (ÅF Pöyry).

Arrangör av Summit 2020

Radar levererar produkter och tjänster till såväl leverantörer som köpare av IT. Våra insikter och tjänster skapar möjligheten att styra, inte med svansen och information om vad som redan skett, utan med information om nuläge, planer och prioriteringar just nu. Genom att kunna följa en krona genom ekosystemet så erbjuder Radar en unik detaljnivå för såväl IT-verksamhet som IT-leverantör på den lokala marknaden. Genom våra olika erbjudanden stärker vi våra kunders förmåga, lönsamhet och effektivitet efter lokala förutsättningar.

STATE OF THE NATION 2021; Hans Werner

Hur kommer det lokala scenariot spelas ut under 2021 kraftigt påverkat av en osäker omvärld och Covid-19. Hur ser budgetutveckling, tillväxt och prioriteringar ut i svenska IT-verksamheter. Vad utmanar och vad påverkar IT. Vi tittar på de trender som kommer att ha störst påverkan lokalt och som kommer kräva beslut/åtgärder.


Hans Werner, grundare och CEO för Radar Ecosystem Specialists

Hans har lång erfarenhet från IT-branschen och är en mycket efterfrågad föreläsare med omvärldsanalys, marknadsinsikt och de senaste trenderna inom IT-branschen som specialitet.

Vi är CloudSourcing företaget som flyttar våra kunders IT från mark till moln. Med vårt Fullskaliga CloudSourcing erbjudande så övervakar och managerar vi våra kunders klientplattformar, infrastruktur och tjänster i molnet.

HSB molnflytt skapar möjligheter att snabbare kunna vidareutveckla verksamheten

Flytten till molnet hade en initial tidsplan på 18 månader som kortades ned och utfördes på endast 26 veckor. En komplett flytt av 380 servrar och infrastruktur som skedde över en helg i mitten av juni 2020. Det är HSBs flytt från mark till moln och i detta pass kommer Du att få lyssna på HSB´s affärsområdeschef Mikael Andreasson tillsammans med Asurgents VD Stephan Andersson som kommer att berätta om bakgrund och drivkraft till projektet och de möjligheter som nu öppnats för HSB.

Mikael har 25 års erfarenhet av IT-utveckling och verksamhetsutveckling, där han  varit verksam som både leverantör och  beställare inom ett flertal branscher under dessa år. Idag är Mikael affärsområdeschef på HSB Affärsstöd och leder arbetet med att förnya och renodla HSBs gemensamma IT-stöd och infrastruktur, och samtliga HSBs digitala kanaler. Under 2019-2020 har HSB tagit ett strategiskt kliv (Cloud First) in i en ny modern IT-infrastruktur som ska bilda en grund för HSBs fortsatta digitalisering och automatisering.

Stephan har 30 års erfarenhet av IT-outsourcing med bakgrund som VD för ID Network och Qbranch. Leder idag Asurgent som är ett CloudSourcing bolag med fokus på att flytta verksamheter från mark till moln och hjälpa dem att dra nytta av molnets alla fördelar.

Nordlo är en nordisk IT-partner som hjälper verksamheter att hantera och långsiktigt förbättra sin IT så deras affärsverksamhet blir allt bättre. Vi tar gärna ett helhetsansvar för kundernas IT-infrastruktur, IT-säkerhet och digitalisering. För att ge bästa möjliga service och kundnöjdhet är vi decentraliserade, har korta beslutsvägar och leveransorganisationer som är anpassad för både stora och mellanstora organisationer.

Nordlo har idag 700 medarbetare på ca 40 kontor i Sverige och Norge, och vi har legat i topp gällande kundnöjdhet senaste 8 åren i rad*.

* enl. Radars årliga och nordens största rapport runt upplevd IT-leverantörskvalitet 

Check Point radar summit

Check Point Software Technologies är en världsledande cybersäkerhetsleverantör. Check Point tillhandahåller den mest omfattande och banbrytande cybersäkerhetsteknologin till mer än 100 000 organisationer i alla storlekar och miljoner användare världen över, inklusive de flesta av Fortune 500-företag. Genom sin kompletta säkerhetsarkitektur – Infinity – skyddar Check Point alla IT-element i företaget, från nätverk och endpoints till molnbaserade applikationer och infrastruktur och mobila enheter. Detta kompletta skydd kombineras med intuitiv säkerhetshantering som är adresserad för att förenkla och ständigt vara redo att möta det föränderliga landskapet av cyberhot. Check Point erbjuder också en av världens bredaste cybersäkerhetsforskning med över 200 cyberforskare som övervakar nuvarande och framväxande trender och säkerhetsproblem.

”Återstart av Sverige”, post-covid 19 ur ett IT-säkerhetsperspektiv. En förutsättning för lönsamhet och tillväxt, genom digitalisering, är säkerhet. Men hur och på vilket sätt? Här behövs IT-säkerhet som stödjer förflyttning till molntjänster, som effektiviserar säkerhetsarbetet genom att förenkla och automatisera och som samtidigt gör det möjligt att minska kostnader.


Mats Ekdahl är IT-säkerhetsingenjör och hjälper kunder att minimera sina säkerhetsrisker, oavsett digital enhet. Han är en erfaren säkerhetsexpert med ett stort intresse för att träffa människor och hjälpa dem att använda digital teknik för att ändra sin affärsmodell för att skapa nya intäkter och värdeskapande möjligheter utan att kompromissa med säkerheten. Hans över 20 år långa bakgrund inom IT-säkerhet har gett honom möjligheten att träffa en mängd olika verksamheter, allt ifrån svenska småföretag till stora multinationella företag. Mats även chef för det lokala teamet med säkerhetsingenjörer på Check Point i Sverige.