Detaljprogram Radar summit 2017

Radar Summit fortsätter utvecklas med än mer fokus på dialog mellan aktörerna i marknaden såväl som på innehållet i de presentationer som framfördes under dagen. Radar Summit skapar dialog runt de viktigaste utvecklingsområdena, de viktigaste trenderna samt de nya affärsmöjligheterna som skapas genom ny teknik och nya tjänster – Anmäl dig snarast för att säkra din plats under eventet. Förra året blev fullbokat veckor i förväg.

08:00-09:00 Registrering & kaffe

09:00-09:05 Radar inleder och presenterar moderator

09:05-09:15 Moderator om dagen

09:15-09:45 Radar:

State of the nation 2018

09:45-09:50 Radar & moderator

09:50-10:20 Mr. Mark Anderson, global influantialist:

The technology landscape. Who survives and who will die

10:20-10:25 Mark & moderator

10:25-10:45 Kaffe

10:45-11:15 Mr. Amnon Bar-Lev, CEO at Check Point and a noted international visionary within cyber security:

Cyber security in the era of exponential technology

11:15-11:20 Amnon & moderator

11:20-11:50 Patrick Couch IBM:

AI hotbild eller räddare i nöden

11.50-11:55 IBM & moderator

11:55-12:00 Moderator avrundar och informerar om eftermiddagen

12:00-13:00 Lunch

13:00-13:25 Break out 1-3:

Sungard, Excanto, Evry

5 min paus

13:30-13:55 Break out 4-6:

Telecomputing, Advenica, iCore

5 min paus

14:00-14:25 Break out 7-9:

Axians, istone

14:30-15:00 Kaffe

15:00-15:30 Mark Anderson:

Cyber security, the CIA & NSA brief

15:30-15:35 Mark & moderator

15:35-16:05 Att leda genom IT:

Varför dagens ledare måste vara fokuserade på ny teknik samt erfarenheter från ett tjänstebolag om den förändring verksamheter måste axla för att få ut maximal effekt i den snabba förändring som sker i en allt mer disrupt värld.

16:05-16:10 Radar & moderator

16:10-16:35 Radar:

The perfect storm
.
Om förändringarna i det lokala ekosystemet som IT-verksamheter måste kunna tolka och förstå för att få ut maximalt värde av leverantörsledet

16:35-16:40 Avslutning moderator

16:40 Mingel och drink