Program Radar Summit 2017

7.45-8.25 REGISTERING

Program för Radar Summit 2017 är under planering. Vi kommer löpande att presentera punkter vart efter de blir klara.

Områdena tas fram och utvecklats i dialog med flera hundra CIO:er under året för att öka intresse och relevans för målgruppen.

Radar Summit utvecklades i år ytterligare med ännu mer fokus på dialog mellan aktörerna i marknaden såväl som på innehållet i de presentationer som framfördes under dagen. Radar Summit skapar dialog runt de viktigaste utvecklingsområdena, de viktigaste trenderna samt de nya affärsmöjligheterna som skapas genom ny teknik och nya tjänster.