ATT LADDA NER fr. 2016

Här kan du ladda ner presentationer fr. förra årets event

ANMÄLAN 2017

Föregående år har fulltecknats i förtid.
Vänta inte med din anmälan!

PROGRAM 2017

Punkter och tider i programmet är ännu inte
fastslagna utan är föremål för justeringar.

FOKUSOMRÅDEN & PRESENTATÖRER 2017

INDUSTRIALISERINGEN AV IT

Nya sätt att producera och leverera IT till högre effekt. Hur och vilka möjligheter som erbjuds reder vi ut på plats.

EN ADAPTIV IT-VERKLIGHET

För att driva IT mot högre effekt och värdeskapande måste IT produceras ur en adaptiv modell. Tillsammans adresserar vi hur detta kan genomföras och de nya möjligheterna.

DET DIGITALA EKOSYSTEMET

IT-driven innovation handlar om trender så som digitalisering, IoT, autonom AI mm. I samband med att kraven på innovation ökar, ser vi nu de första verksamheterna duka under pga. oförmåga till förändring. Summit 2017 adresserar vad vi behöver rusta oss för genom att reda ut vilka krav som ställs och vilka trender som är hetast.

SÄKERHET OCH CYBERSECURITY

Utmaningarna blir allt större – all ny teknik ligger i högriskzonen! Säkerhet och cybersecurity  har aldrig varit viktigare. Vi reder ut begreppen, utvecklingen och hur vi bör adressera befintliga och kommande utmaningar.

RADAR PRESENTERAR STOLT NÅGRA AV DAGENS AKTÖRER

Mark Anderson, f.d. rådgivare till Obama, är en av världens mest inflytelserika IT-visionärer och kommer att presentera sin syn på vilken teknik som kommer att påverka oss mest samt vilka av de globala IT-bolag som kommer lyckas och vilka som hotas av undergång.

Hans Werner, CEO och grundare av Radar presenterar analysföretagets syn på trenderna för 2018 och hur de kommer att påverka svenska IT-verksamheter och beslutsfattare.

Anna Bellman, har ett långt förflutet inom IT-branschen och kommer att agera moderator under dagen och ansvara för att vi fångar alla vinklar och uppfattar den röda tråden.

Som avslutning kommer vi få Marks utdrag av den brief som Mark Anderson och hans team tagit fram åt bl. a. MI5, NSA, CIA, Vita Huset inom området Cyber Security.  En unik möjlighet att få ta del av information som inte diskuterats öppet tidigare.

Fler aktörer och punkter i programmet kommer att presenteras löpande.

DETTA ÄR RADAR SUMMIT

Radar Summit är Nordens största mötesplats för IT beslutsfattare, leverantörer och andra intressenter.

Radar Summit 2017 på Münchenbryggeriet i Stockholm, tar fasta på de trender som har störst påverkan lokalt på svenska IT-verksamheter. Områdena tas fram och utvecklats i dialog med flera hundra CIO:er under året för att öka intresse och relevans för målgruppen.

Radar Summit utvecklades i år ytterligare med ännu mer fokus på dialog mellan aktörerna i marknaden såväl som på innehållet i de presentationer som framfördes under dagen. Radar Summit skapar dialog runt de viktigaste utvecklingsområdena, de viktigaste trenderna samt de nya affärsmöjligheterna som skapas genom ny teknik och nya tjänster.

2016 års Radar Summit samlade över 650 IT-beslutsfattare och ca 100 ledande leverantörsrepresentanter som tillsammans deltog i seminarier, diskussioner och möten under en mycket uppskattad dag.

Eventet blev tidigt fullsatt varför vi uppmanar till så tidig anmälan som möjligt för att säkerställa eget deltagande – Välkommen!

ARRANGÖR AV RADAR SUMMIT 2016

Radar Ecosystem Specialists
Hammarby Allé 47 | 120 30 Stockholm
radareco.se | contact@radareco.se

Kontaktperson: Hans Werner | hans.werner@radareco.se | Tel direkt +46 73 539 15 51

Radar Summit är Nordens största
mötesplats för IT beslutsfattare

Den 15:e november 2017 kommer över 700 IT-beslutsfattare finnas på plats och tillsammans med drygt 100 representanter från ledande leverantörer delta i seminarier, diskussioner och möten.