ATT LADDA NER fr. 2017

Här kan du ladda ner presentationer från årets event

ANMÄLAN 2018

2017 fulltecknades i förtid.
Vänta inte med din anmälan!

PROGRAM 2018

Punkter och tider i programmet är ännu inte
fastslagna utan är föremål för justeringar.

Detta hände under Radar summit 2017

Hans Werner

CEO, Radar

Under Summit 2017 ger Hans det lokalt ledande analysföretagets syn på utveckling och trender som kommer att ha störst påverkan på svenska IT-verksamheter under 2018.

UTMANINGAR, MÖJLIGHETER OCH INRIKTNING PÅ IT 2018

Med ökat tryck på förändring följer också några strategiska trender att ta hänsyn till inför 2018. Vi tittar närmare på de fyra viktigaste men lyfter även blicken något under dragningen och beskriver något av de områden som Radar identifierat som viktigast inför år 2025, vilket ligger närmare i tiden än vad man kan tro….

Deltagarna får även Radars rapport:

RADAR – THE PERFECT STORM

Mark Anderson

f.d. rådgivare till Obama

Mark Anderson, en av världens mest inflytelserika påverkare inom IT, kommer till Sverige för att tala på Radar Summit 2017. Vi är mycket stolta över att ha lyckats få Mark till Radar Summit för att dela med sig av de visioner och analyser som influerar ledare som Bill Gates, Elon Musk, Vint Cerf, Michael Dell, Paul Allen, Jeff Bezos mfl.

Mark Andersson kommer i sin Key Note ge sin syn på teknik, trender och innovation inklusive en strategisk outlook på vinnare och förlorare bland dagens globala aktörer.

Amnon Bar-Lev

President Check Point Software Technologies

We are in an extraordinary time in human history. Thanks to innovative and disruptive technologies we live longer, healthier and more educated than ever before. While technologies such as cloud computing, mobile and Internet of Things open up new opportunities, they are, in many cases, the biggest barriers for adoption due to cyber security concerns. How do you innovate, inspire and compete while remaining secure?

Patrick Couch

Affärsutvecklare AI & Kognitiva teknologier, IBM

Artificiell Intelligens – Hotbild eller Räddare i Nöden?

IBM har definierat vår samtid som den kognitiva eran och Gartner har satt AI högst upp på deras hype-cycle. Vad händer när artificiell intelligens på allvar börjar göra sitt intåg i den digitala värld vi sedan en tid lever i? Hur utmanas vårt traditionella tänk kring säkerhet av artificiell intelligens?

FOKUSOMRÅDEN 2017

Radar har identifierat 4 nyckelområden där det finns trender och utmaningar som kommer att ha störst lokal påverkan under 2018. Under dagen kommer dessa att belysas ur flera olika vinklar och vi kommer att få ta del av kundcase, erfarenheter och möjligheter att i dialog driva egna frågeställningar djupare under dagen.

På plats kommer det dessutom finnas möjligheter att göra jämförelser (benchmark) av den egna IT-verksamheten och få resultatet jämfört mot bransch och konkurrenter inom strategiska områden som bland annat Digitaliseringsmognad, shadow IT exponering och IT riskexponering. Radar kommer också unikt för eventet att dela ut sin nya rapport ”The perfect storm” som beskriver IT ekosystemets förändringar i framtiden till alla deltagare.

INDUSTRIALISERINGEN AV IT

Nya sätt att producera och leverera IT på till högre effekt och värde.

EN ADAPTIV IT-VERKLIGHET

För att hänga med i omvärldsutveckling och branschtryck måste IT produceras och levereras i en mer adaptiv modell.

DET DIGITALA EKOSYSTEMET

IT-driven innovation handlar om trender så som digitalisering, IoT, autonom AI mm. I samband med att kraven på innovation ökar, ser vi nu de första verksamheterna duka under pga. oförmåga till förändring. Summit 2017 adresserar vad vi behöver rusta oss för genom att reda ut vilka krav som ställs och vilka trender som är hetast.

SÄKERHET OCH CYBERSECURITY

Utmaningarna blir allt större – all ny teknik ligger i högriskzonen! Säkerhet och cybersecurity  har aldrig varit viktigare när Internet blir all infrastrukturs infrastruktur.

DETTA ÄR RADAR SUMMIT

Radar Summit är Nordens största mötesplats för IT beslutsfattare, leverantörer och andra intressenter. 

Radar Summit 2017 på Münchenbryggeriet i Stockholm, tar fasta på de trender som har störst påverkan lokalt på svenska IT-verksamheter. Områdena tas fram och utvecklats i dialog med flera hundra CIO:er under året för att öka intresse och relevans för målgruppen. Under dagen kommer de utmaningar, trender och möjligheter som kommer att ha störst påverkan på IT ekosystemet under 2018 att belysas och diskuteras.

Radar Summit utvecklas med än mer fokus på utmanande och lokalt aktuella ämnen beskrivna av några av världens mest inflytelserika påverkare samt på dialog mellan de lokala aktörerna som ska realisera och möta dessa. Radar Summit ger verktygen och skapar dialog runt de viktigaste utvecklingsområdena, de viktigaste trenderna samt de nya affärsmöjligheterna som skapas genom ny teknik och nya tjänster 2018.

Förra årets Radar Summit samlade över 650 IT-beslutsfattare och ca 100 ledare från leverantörsledet som under en dag tillsammans deltog i seminarier, diskussioner och möten under en mycket uppskattad dag.

Eventet blev tidigt fullsatt varför vi uppmanar till så tidig anmälan som möjligt för att säkerställa eget deltagande – Välkommen!

information & sök

ARRANGÖR AV RADAR SUMMIT

Radar Ecosystem Specialists
Hammarby Allé 47 | 120 30 Stockholm
radareco.se | contact@radareco.se

Kontaktperson: Hans Werner
hans.werner@radareco.se
Tel direkt +46 73 539 15 51

Radar Summit är Nordens största
mötesplats för IT beslutsfattare

Den 13:e november 2018 kommer över 700 IT-beslutsfattare finnas på plats och tillsammans med drygt 100 representanter från ledande leverantörer delta i seminarier, diskussioner och möten.