Visolit lanserades som ett nytt namn den 21 januari 2019, och ersatte då TeleComputing och namnen på det förvärvade företagen Excanto och Lanteam i Sverige. Visolit är en snabbväxande teknikkoncern som har stärkt sin geografiska närvaro i hela Norden.

Vi har kunder bland annat inom Offentlig sektor, Fastighet & Bygg, Retail, Hälsa & sjukvård och säkrat upp våra branschkunskaper och stärkt vår position som en partner för hybrida molntjänster och digital transformation på hela den nordiska marknaden. Detta innefattar även ett utökat tjänsteerbjudande inom konsulttjänster, säkerhet, integreringar och produkter.

Ämne för Breakout

Azure Stack Ecosystem – mötesplats för samarbete och innovation

Leverantörer, kunder och andra intressenter förenas i en Azure Stack cloudplattform som skapar förutsättningar för digital innovation, erfarenhetsutbyte och som bidrar till ökad tillväxt för alla parter i ekosystemet.

Visolits Ulf Eliasson tillsammans med Dennis Höjer och Steffan Bjessmo, vd:ar på vårdsystemleverantörerna Evimeria och Collabodoc, beskriver i ett spännande samtal sina utmaningar och gemensamma lösningar som grund för samarbete och innovation.

Presentatör

Ulf Eliasson, Försäljnings och marknadschef på Visolit under Radar Summit

Ulf Eliasson, Försäljnings och marknadschef på Visolit