Rebendo är ledande specialister inom Performance Management dvs vi övervakar och optimerar 100% av dina end-to-end transaktioner på sekundnivå. Med våra verktyg kan du genom hela kedjan (användarupplevelse, infrastruktur, applikation och nätverksövervakning) analysera och felsöka svarstider i realtid för proaktiva insatser. Vi ger dig också faktaunderlag för effektivare styrning av dina moln- och outsourcingleverantörer.

Våra prestandaspecialister kombinerar erfarenhet, kompetens, kvalitét med stort hjärta. Några av våra kunder är ATG, Bankgirot, Länsförsäkringar, Silverrail och Stockholms Stad. Vårt mål är att visualisera, analysera och optimera våra kunders affärstransaktioner, vilket bl. a leder till bättre applikationsprestanda och användarupplevelser. Vill du veta mer, kolla in vår hemsida www.rebendo.se.

Ämne för presentationen

GÅR DET ATT TA BESLUT UTIFRÅN NÅGOT DU INTE SER?

Du kan inte förbättra det du inte mäter och du kan inte säkra det du inte ser. Visibilitet är fundamentalt viktig i ditt företags informationsstrategi

Visibiliteten är viktigare än någonsin och vi kommer att berätta hur Rebendos effektiva Performance Managementverktyg kan förbättra nivån både före och värsta fall efter en eventuell incident för att minimera skadorna.

Rebendo kommer demonstrera hur man gör en ordentlig transaktionsanalys på en applikation, med visibilitet i applikationen och alla dess systemsamband. Med denna visibilitet kan man kan göra en ordentlig analys, dvs som är baserat på verkligt data och inte på Visio ritningar eller gamla excelark.

  • ”Den servern borde inte vara igång, varför är den det?”
  • “Detta kan inte stämma, den kopplingen finns inte i mitt Visio diagram.”

Och hur man enkelt efter en eventuell incident skall kunna uppskatta omfattningen av skadan och snabbt plocka ut nätverks- och/eller applikationsdata över hela incidenten för senare analys och omedelbar åtgärd.

  • Var det bara en server som var inblandad? Hur påverkades affärsvärdet?

Kom och lyssna på hur många av Sveriges mest transaktionsintensiva företag arbetar med Performance Management i realtid.

Presentatör

Johan Nilsson

Johan Nilsson