Kontract grundades 2006 med övertygelsen att IT behöver ges en mer strategisk roll. Vi ger konkreta råd och implementerar åtgärder som bygger på både affärsstrategi och IT-verklighet. Med IT som verktyg och drivkraft förändrar vi organisationer och ökar konkurrenskraften. Med ett personligt engagemang hjälper vi våra kunder att lyckas i en digital omvärld.

Ämne för Breakout

Under 2018 slog antalet företagstransaktioner (M&A) rekord både i Sverige och internationellt. Kommande år spås antalet förvärv, avyttringar eller sammanslagningar av verksamheter fortsätta att öka. 

Starka drivkrafter bakom dessa transaktioner är bland annat digitalisering samt förvärv av ny teknologi och förmågor, ofta med syftet att skapa nya intäkter, kunder och marknader.

IT och den digitala tekniken kommer vara en nyckelfaktor för att förvärv eller sammangående ska lyckas.

I denna break-out session går vi igenom drivkrafterna, konsekvenserna både på verksamhet och på IT samt hur du som CIO och beslutsfattare redan nu bör förbereda din organisation för att vara redo när nästa strukturaffär sker i just er verksamhet.

Presentatör

Kristian Franzén, Vd

Kristian Franzén, Vd Kontract

Kristian Franzén är VD och grundare till Kontract. Kristian har en professionell bakgrund som rådgivare, strateg och förändringskonsult åt såväl globala som svenska företag och verksamheter. Kristian har haft ledande ansvar för ett stort antal IT M&A relaterade uppdrag åt några av Sveriges mest framstående företag.