TeleComputing-koncernen är en snabbväxande leverantör av kompletta IT-tjänster på den nordiska marknaden. TeleComputing hjälper företag och organisationer att skapa verkligt affärsvärde genom IT. Genom att kontinuerligt utveckla bättre och mer användarvänliga molntjänster kan vi erbjuda våra kunder IT-tjänster som är kostnadseffektiva, flexibla och framtidsanpassade. Koncernen har cirka 700 anställda på 8 orter i 3 länder och cirka 1 300 företagskunder i Norden. TeleComputing är certifierade enligt såväl ISO9001:2008 (kvalitet), ISO 27001 (informationssäkerhet) som ISO14001 (miljö). För mer information se www.telecomputing.se.

Presentation

Idag borde alla företag skriva avtal med end-to-end SLA

Att kunna hantera ett helt företags nyckelprocesser mobilt och få det levererat som en tjänst som garanterar funktion end-to-end (för alla användare) och är mätbar mot tydligt SLA skapar verklig affärsnytta. Telecomputing, tillsammans med Apica, visar hur denna tjänst är uppbyggd och fungerar med hjälp av intressanta exempel från kunderna PwC och Aspia.

Presentatör