Solita är ett nordiskt konsultbolag med ca 700 experter inom digital transformation och över 20 års erfarenhet inom data och informationshantering. Solitas tjänster sträcker sig från strategisk konsultverksamhet till servicedesign, data engineering, Artificial Intelligence, Machine Learning och underhåll av molntjänster. Vi på Solita jobbar som konsulter och stödjer våra kunder genom digital transformation och hjälper att både definiera, utveckla och produktions sätta lösningar som tar våra kunder mot data drivna affärer.

Vi på Solita tror att framtiden bygger på samarbete mellan människor och maskiner. Artificiell intelligens och utnyttjandet av data i automationssyfte befriar oss från rutinarbete och dessutom kan bättre dra nytta av de växande datavolymer.  Människans roll kommer ändå vara central i detta. Eftersom artificiell intelligens saknar känslor och moral är det vår, alltså människans, uppgift att bidra med kreativitet och empati som kompletterar tekniken.

Presentation

In the driver’s seat of data-driven change

To grasp the digital transformation and to truly support the ambition of changing today’s companies into data-driven businesses is not an easy task. Many well-intentioned initiatives are often started in different parts of an organization, independent of each other. Without a common ground, companies can soon find themselves ending up in a jungle of cloud-based islands.

The question is: How can you make sure that the actions taken genuinely support your company’s vision and provide real benefits of data-driven transformation? In their presentation, Anssi Tikka and Petronella Posti cater a practical approach and a framework that enables CIO’s to take the driver’s seat in their companies’ data-driven change. The presentation includes real-life case examples.

Presentatör

Anssi Tikka Development Manager at Solita

Petronella Posti Director Solita Scandinavia