Sedan 2001 har vi på Rebendo hjälpt företag med ICT* Performance Management, i applikationer och infrastruktur. Vi är ett svenskt specialistföretag med en produkt- och tjänsteportfölj som maximerar, kvalitetssäkrar och mäter prestandan i de centrala ICT-systemen. Bland kunderna återfinns transaktionsintensiva företag och organisationer med affärskritisk verksamhet, både inom näringslivet och inom offentlig sektor.

Med spjutspetskompetens och kraftfulla verktyg hjälper vi ICT-organisationer att ta total kontroll över sin ICT-miljö och slutprodukt. Det innebär att vi i varje ögonblick kan skapa en bild över hur din ICT-miljö är konfigurerad och hur den faktiskt presterar. Vårt mål är att i samarbete med våra kunder förbättra ICT-organisationens möjlighet att leverera en produkt som möter och överträffar förväntningarna, idag och i framtiden. Vi är alla ITIL certifierade.

Ämne för presentationen

Så säkrar Bankgirots realtids plattform tillgängligheten i betalningssystemet

Bankgirot hanterar 22 miljoner transaktioner per månad genom sin realtidsplattform med närmast 100% tillgänglighet. Genom att i realtid övervaka hela kedjan från konsument till konsument (och även numera konsument till företag) kan Bankgirot omedelbart identifiera vart ett eventuellt fel finns, och därmed blir åtgärdstiden minimal.

Talare: Jörgen Neij, Cheif Technology Architect Bankgirocentralen, Michael Kling, CEO Rebendo

Presentatör

Michael Kling, CEO

Michael Kling, CEO

Slobodan ’Boban’ Djurdjevic, Grundare och Försäljningschef

Slobodan ’Boban’ Djurdjevic, Grundare och Försäljningschef

Jörgen Neij, Bankgirot

Jörgen Neij, Bankgirot