Radar är nordens ledande leverantör av lokal faktabaserad insikt
Radar levererar produkter och tjänster till såväl leverantörer som köpare av IT. Våra insikter och tjänster skapar möjligheten att styra, inte med svansen och information om vad som redan skett, utan med information om nuläge, planer och prioriteringar just nu.
Genom att kunna följa en krona genom ekosystemet så erbjuder Radar en unik detaljnivå för såväl IT-verksamhet som IT-leverantör på den lokala marknaden. Genom våra olika erbjudanden stärker vi våra kunders förmåga, lönsamhet och effektivitet efter lokala förutsättningar.

Radar Ecosystem Specialists driver olika bolag och satsningar med varumärket Radar inom IT-sektorn. Radar Group International och Radar Advisory Services är varumärken som tillhör bolaget.

Radar under Summit 2019

Key note #1, kl 8.35

STATE OF THE NATION 2020; Hans Werner

Hur kommer det lokala scenariot spelas ut under 2020. Hur ser budgetutveckling, tillväxt och prioriteringar ut i svenska IT-verksamheter. Vad utmanar och vad påverkar IT. Vi tittar på de trender som kommer att ha störst påverkan lokalt och som kommer kräva beslut/årgärder.

Key note #2, kl 16.40

UTMANINGAR I NATIONENS INTRESSE; Freddie Rinderud

Digitalisering driver global förändring och disruption på både samhälls-, bransch- och verksamhetsnivå.

I Sverige utmanas vår möjlighet att driva digitaliseringen av de lokala förutsättningarna. Radar ser tre områden som hotar vår möjlighet i det korta, mellanlånga samt i det långa perspektivet. Med denna presentation vill Radar beskriva dessa utmaningar i ett tidigt skede, med en ambition att belysa områdena och åstadkomma debatt och åtgärder.

Digitalisering och nyttjande av ny teknik är avgörande för Sveriges förmåga att upprätthålla vår konkurrenskraft och vårt välfärdssamhälle. Det är hög tid att försöka vända dessa utmaningar till möjligheter.

Presentatörer

Hans Werner, grundare och CEO för Radar Ecosystem Specialists

Hans har lång erfarenhet från IT-branschen och är en mycket efterfrågad föreläsare med omvärldsanalys, marknadsinsikt och de senaste trenderna inom IT-branschen som specialitet.

Freddie Rinderud, senior advisor