Radar är nordens ledande leverantör av lokal faktabaserad insikt
Radar levererar produkter och tjänster till såväl leverantörer som köpare av IT. Våra insikter och tjänster skapar möjligheten att styra, inte med svansen och information om vad som redan skett, utan med information om nuläge, planer och prioriteringar just nu.
Genom att kunna följa en krona genom ekosystemet så erbjuder Radar en unik detaljnivå för såväl IT-verksamhet som IT-leverantör på den lokala marknaden. Genom våra olika erbjudanden stärker vi våra kunders förmåga, lönsamhet och effektivitet efter lokala förutsättningar.

Radar Ecosystem Specialists driver olika bolag och satsningar med varumärket Radar inom IT-sektorn. Radar Group International och Radar Advisory Services är varumärken som tillhör bolaget.

Radar under Summit 2018

Key note kl 8.35

STATE OF THE NATION 2019; Hans Werner

Hur kommer det lokala scenariot spelas ut under 2019. Hur ser budgetutveckling, tillväxt och prioriteringar ut i svenska IT-verksamheter. Vad utmanar och vad påverkar IT. Vi tittar på de trender som kommer att ha störst påverkan lokalt och som kommer kräva beslut/årgärder. Slutligen varför utslagning kommer att accelerera, varför IT-ekosystemet breddas så snabbt och varför det inte kommer saknas 70 000 experter i Sverige!

Key note kl 15.55

”I ORKANENS ÖGA”; Freddie Rinderud

Under radar Summit släpper Radar sin uppföljande rapport till de omtalade tre rapporterna i ”Den perfekta Stormen” som beskriver konsekvenser, möjligheter och utmaningar när industrialiseringen av IT ekosystemet accelererar samtidigt som konjunkturen avmattas. Radars syn bygger på långgående konsekvenser runt ett förändrat ekosystem, förändrat sätt att utnyttja och skapa värde runt ny teknik och på utslagning. Spännande slutsatser med långtgående konsekvenser för såväl IT-verksamheter som leverantörer.

Presentatörer

Hans Werner, grundare och CEO för Radar Ecosystem Specialists

Hans har lång erfarenhet från IT-branschen och är en mycket efterfrågad föreläsare med omvärldsanalys, marknadsinsikt och de senaste trenderna inom IT-branschen som specialitet.

Freddie Rinderud, Senior advisor Radar Ecosystem Specialists