icore_logotyp

Integration skapar förutsättningar för digital affärsutveckling.

Vi är experter inom affärsintegration och levererar ekonomiskt attraktiva, skalbara lösningar baserad på vår egen integrationsplattform. iCore hjälper globala företag i deras arbete med att hantera den ständigt ökade mängden data. Vi når resultat genom att erbjuda strategiska affärsintegrationslösningar med utgångspunkt i vår integrationsmotor och expertis. Med beprövad teknik och metodik utgår vi från och öppnar upp dina befintliga IT-system för digitalisering och automatiserade processer. Integration handlar om att bygga det digitala nervsystemet. Integration ska förenkla och bidra till affärsutveckling.

Ämne för presentationen

Att leda förändring i samspel med verksamheten

Johanna är CIO på Atea och har lång erfarenhet av att utveckla IT-organisationer inom ett flertal branscher. I sin presentation kommer hon att berätta mer om hur IT-organisationer utvecklats över tid från att ha haft ett stort fokus på stabilitet och kostnader och mycket begränsat fokus på affär, till att nu förväntas vara en mer central del av kundresan och affären och att kunna understödja den alltmer datadrivna utvecklingen.

En central del av den moderna IT-organisationen är att skapa en flexibel, skalbar och effektiv informationsarkitektur som inte utgör en flaskhals för organisationen. Information spelar idag en central roll för digital konkurrenskraft – för att övervaka och följa upp verksamheten, för att automatisera och effektivisera processer och för att utveckla den nya datadrivna affären.

Många organisationer ställs inför stora utmaningar i takt med att kraven på förändring ökar i allt högre takt. Johanna reflekterar också över den kanske svåraste frågan: Hur kommer man igång och leder denna förändring? Det handlar om att skapa rätt tekniska och infrastrukturella förutsättningar, men också minst lika mycket om de eviga och mjuka frågorna att ta små steg i visionens riktning, att skapa förtroende och engagemang för det nya.

Presentatör

Carl-Adam Wachtmeister, Business Development Manager & Head of UK Operations, iCore Solutions AB

Johanna Kjellberg, CIO, Atea Sverige AB