EXPERTER PÅ IT

Excanto är ett heltäckande IT-tjänsteföretag och expert på IT-drift, molntjänster, nätverk- & IoT-tjänster för fastighet och kontor. Vi erbjuder även DaaS/VDI tjänsten eDesktop som är en säker Virtuell PC för aktivitetsbaserat arbetssätt och säkra managed desktop lösningar.

Vi vill ha nära och långsiktiga relationer med både kunder och samarbetspartners, vi stöttar dem i deras utveckling – och hjälper dem med förutsättningar för att göra bättre affärer.

Presentation

Marcus Lindstedt, Simon Tovatt och Maria Masuch från Kungsleden

Excanto kommer tillsammans med Maria Masuch från Kungsleden berätta om vår revolutionerande eDesktop – virtuell PC och vilken inverkan eDesktopen har gjort på Kungsleden och de anställdas vardag. Maria kommer visa upp några referenscase och berätta om samarbetet mellan Kungsleden och Excanto.

Excanto kommer även ha en monter tillsammans med Telecomputing och några av
våra experter på området eDesktop på plats.

Presentatör

Marcus Lindstedt, VD Excanto

Maria Masuch, CIO på Kungsleden

Simon Tovatt, CTO på Excanto