NORDISKA TEKNIKKONSULTER MED VÄRLDEN SOM SPELPLAN

Combitech är ett oberoende teknikkonsultbolag och en del av försvars- och säkerhetskoncernen Saab AB. Vår bas finns i Norden och vi arbetar även internationellt tillsammans med våra kunder. Combitech växer både organiskt och genom förvärv och vi har nästan 1 900 kvalificerade konsulter på ett 30-tal platser i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Vi erbjuder hög leveranskapacitet och ett brett utbud av spetskompetenser och koncept till kunder inom tillverkningsindustri, tjänstesektor, offentlig verksamhet och försvar.

Key note

DIGITALT EKOSYSTEM SOM GRUND FÖR STOR INDUSTRISATSNING

Framtidens gruva är koldioxidfri, digitaliserad och autonom. För att klara teknikskiftet och minska klimatpåverkan i LKAB:s gruvverksamhet har ett antal stora företag gått samman i ett partnerskap och skapar en fysisk och virtuell testbädd i Malmfälten. Det kräver en helt ny typ av samarbete, ett digitalt ekosystem där parterna kopplar ihop såväl digitala plattformar som verksamheter. Combitech berättar om sina erfarenheter av att facilitera samarbetet och styra arbetet i denna satsning utifrån principer om digitala ekosystem och plattformar.

Presentatör

Alexandra Larsson Chief Information Architect – Head of Ecosystems Facilitation