Vi är CloudSourcing företaget som flyttar våra kunders IT-system från mark till moln. Med vår unika och automatiserade driftstjänst CloudOps utmanar vi den traditionella IT-driften och ökar kvaliteten samtidigt som vi sänker driftkostnaden. Med affärsmodellen Pay-as-you-go och Stay-as-long-as-you-like vänder vi upp och ner på gamla sanningar i den 30-åriga IT-outsourcingmodellen.

Ämne för presentationen

Då var Då – Nu är Nu: Confessions of a former Outsourcingdirektör

Förflyttningen från mark till moln ritar om hela eko-systemet i IT-branschen när verksamheter i snabb takt börjar lämna det digitala lapptäcket på marken för att komma åt nya funktioner och tjänster för att utveckla och förbättra sina verksamheter. Traditionell IT-drift kan nu i stort automatiseras med högre kvalitet och lägre kostnader som resultat. Välkommen att lyssna på hur Asurgents unika CloudOps tjänst med pay-as-you go modell utmanar och ersätter traditionell IT-drift och IT-outsourcing.

Presentatör

Stephan Andersson, CEO

Stephan Andersson, CEO

Stephan har nära 30 års erfarenhet av IT-outsourcing med bakgrund som VD för outsourcingbolagen ID Network och Qbranch. Leder idag Asurgent som är ett CloudSourcing bolag med fokus på att hjälpa verksamheter från mark till moln.