Advania är etablerade som ett av de ledande IT-tjänsteföretagen på marknaden. Genom ett komplett utbud från försörjning till värdeadderade tjänster hjälper vi våra kunder med allt från traditionell IT till IT-driven innovation. Vår styrka är flexibilitet och skalbarhet och en stor närhet till kunden. Vår erfarenhet är att ett långsiktigt partnerskap är den bästa förutsättningen för maximal kund- och verksamhetsnytta. Det är en av flera orsaker till varför vi har bland de mest nöjda kunderna i marknaden idag.

Ämne för Keynote

Hur skapar Kunskapsskolan innovation och utveckling genom digitalisering?

Kunskapsskolan ligger i framkant när det kommer till digitalt lärande. Fredrik Lindgren, Kunskapsskolans VD, kommer att berätta om den förändringsresa som hela skolvärlden står inför.

Kan digitalisering vara nyckeln till en mer lustfylld och individanpassad undervisning? Hur får vi lärare att anamma ny teknologi och ny teknik? På vilket sätt är AI relevant i Sveriges viktigaste rum? Vilka digitala utmaningar och möjligheter finns det för kollegialt lärande i en skolorganisation som har skolor över hela Sverige?

Om Kunskapsskolan:

Kunskapsskolan startade sina första skolor år 2000 och har idag nästan 14 000 elever i 29 grundskolor och 7 gymnasieskolor. Redan från start har Kunskapsskolan fokuserat på att ta tillvara på de möjligheter som it och digitalisering ger för den lärande miljön.

Presentatör

Tomas Wanselius,
VD Advania Sverige.

Fredrik Lindgren,
President & CEO at Kunskapsskolan i Sverige

Ämne för Break out

IT-outsourcing hämmar organisationers innovation

Fredrik Örnhall, Sales Manager Managed Services, har lång erfarenhet av att arbeta med Advanias största kunder och partners som konsumerar managerade tjänster. Under sitt breakout-pass berättar han om hur Advania har en tydlig modell för att möta de allt snabbare och svårare krav som kommer från kundens verksamhet.

Vill du kunna jobba snabbare och smidigare, men framförallt smartare? För oss på Advania handlar det om att göra det både lättare och flexiblare med bibehållen säkerhet. Du ska kunna fortsätta utveckla och möta dina behov för din verksamhet – vi vill göra dig som IT-chef till kung i din verksamhet och för dina kunder.

Flexibilitet och agilitet är ledorden i vår sourcingleverans. Fredrik berättar om vår leverans som är hundraprocentigt svensk, men med flexibilitet att konsumera tjänster hos olika molnleverantörer. Det blir både tryggare och enklare och du som kund kan istället fokusera på verksamheten.

Presentatör

Fredrik Örnhall
Sales Manager Managed Services