Softronic erbjuder ett brett utbud av IT- och managementtjänster med ett helhetsansvar för kundens behov. Vi kallar det IT-partnerskap.

Modern outsourcing, Molntjänster, digitalisering och andra kvalificerade uppdrag med längre tidshorisont är Softronics huvudverksamhet. Antalet uppdrag har ökat kraftigt under 2017 liksom antalet kunder. Uppdragen har vunnits i hög konkurrens med större ledande aktörer på marknaden.

Företaget har vuxit från fem anställda 1984 till ca 500 anställda och är sedan 1998 noterat på Stockholmsbörsen.

Vi har som specialitet att ta långsiktigt ansvar i allt från fastprisprojekt till mångåriga outsourcingåtaganden. De flesta av våra kunder har varit kvar i tiotals år och de ger mycket bra betyg i kundnöjdhetsundersökningar.

Vi är som bäst när kunden behöver en konsult som är både rådgivare och leverantör. Det ställer stora krav på oss men det ger kunden ett betydande mervärde.

Våra kunder tycker att vi är tillräckligt stora för att erbjuda den bästa kompetensen, leveranssäkerheten och kvalitén men de tycker också att vi samtidigt är tillräckligt små för att prioritera kundernas behov och få dem att känna sig betydelsefulla.

Våra konsulter har både djup verksamhetskompetens och kunskap om den senaste tekniken och har en genomsnittlig branscherfarenhet som överstiger tio år.

SOFTRONIC

Outsourcing 360

De flesta företag har idag IT-lösningar som måste fungera varje dag för att företaget ska kunna driva sin verksamhet. Slutar systemen fungera så slutar företaget fungera. Det har därför blivit viktigt med moderna metoder som DevOps och Continuous Delivery när man outsourcar sin IT. Softronic tillämpar detta idag för flera kunder.

Ny outsourcingmodell

Den framtida modellen är att applikationer levereras som en komplett tjänst där utveckling och drift i sin helhet hanteras av den leverantör man köper tjänsten av. Det skapar tydligt ansvar och uppföljningsbarhet.

Det går att tillämpa denna kompletta leverans på företagets samtliga applikationer. Men då måste man betrakta dessa som tjänster där man kan outsourca det kompletta ansvaret inklusive utveckling, drift och förvaltning för att kunna uppnå tydligt ansvar och verkliga effekter av garanterat hög tillgänglighet. Man kan då också dramatiskt öka ändringsfrekvensen i applikationerna i avsikt att stödja affärsutveckling och en ständigt föränderlig verksamhet.

Ständig leverans med driftsorienterad utveckling

DevOps är ett begrepp där man från början har ett holistiskt synsätt på utveckling av applikationer.

Det måste finnas en insikt hos utvecklare att alla applikationer ständigt måste fungera utan avbrott hela dygnet, årets alla dagar.

Continuous Delivery är ett begrepp där automatisering av snabba och säkra leveranser i drift står i fokus. Det bygger på målsättningen att kunder/användare ständigt ska kunna få nya funktioner införda utan några som helst brister i tillgänglighet eller funktion.

Detta kräver en organisation där utvecklare och driftsansvariga arbetar tillsammans varje dag. Det sker inga egentliga överlämningar mellan utveckling och drift utan allt sker samtidigt och automatiserat. Det innebär också per definition att outsourcingmodeller och avtal måste hantera detta i grunden för att det ska kunna fungera effektivt.