icore_logotyp

Integration skapar förutsättningar för digital affärsutveckling.

Vi är experter inom affärsintegration och levererar ekonomiskt attraktiva, skalbara lösningar baserad på vår egen integrationsplattform. iCore hjälper globala företag i deras arbete med att hantera den ständigt ökade mängden data. Vi når resultat genom att erbjuda strategiska affärsintegrationslösningar med utgångspunkt i vår integrationsmotor och expertis. Med beprövad teknik och metodik utgår vi från och öppnar upp dina befintliga IT-system för digitalisering och automatiserade processer. Integration handlar om att bygga det digitala nervsystemet. Integration ska förenkla och bidra till affärsutveckling.

Ämne för presentationen

Hur nyttjar vi bäst verksamhetens data för att skapa värde?

I takt med att världen blir allt mer komplex och föränderlig behöver verksamheter lära sig hantera detta genom att bli mer lättrörliga och hitta en väl avvägd balans mellan effektivisering och innovation. Både effektivisering och innovation är beroende av integration. Ett effektivt integrationsteam kan vara det som avgör om man lyckas.

Tillsammans med Bisnode berättar vi mer om hur de bygger en organisation, ett angreppssätt och en arkitektur kring integration för att snabbt och effektivt stödja verksamheten. Ytterst handlar det om hur man bäst nyttjar verksamhetens data för att skapa värde.

Presentatör

Talare:

Carl-Adam Wachtmeister, Business Development Manager, iCore AB 

samt

Jessica Gidlund, Product Manager Internal Systems and Integration, Bisnode Sverige AB