Över 100 år gammalt är IBM något av en institution inom IT-branschen. Med innovationer bakom sig som bankomaten, PCn och hårddisken, med 5 Nobelpristagare och genombrott som möjliggjort allt ifrån månlandningar till schackdatorer och Jeopardy! vinster så behöver kanske inte IBM en introduktion. Men, visste du att IBM är världens främsta privata forskningsinstitution med miljarder i årliga investeringar i grundforskning? Eller att IBM’s främsta satsningsområden idag är artificiell intelligens & kognitiva teknologier, kvantdatorer, nanoteknologi och molnet?

Presentation

Artificiell Intelligens – Hotbild eller Räddare i Nöden?

IBM har definierat vår samtid som den kognitiva eran och Gartner har satt AI högst upp på deras hype-cycle. Vad händer när artificiell intelligens på allvar börjar göra sitt intåg i den digitala värld vi sedan en tid lever i? Hur utmanas vårt traditionella tänk kring säkerhet av artificiell intelligens? Och hur bör vi hantera balansen mellan å ena sidan potentialen i en ständigt uppkopplad, moln-baserad digital IoT-värld som vi bär med oss i våra mobiltelefoner, paddor, laptops och wearables och å andra sidan riskerna som denna potential för med sig i ljuset av artificiell intelligens och alla dessa nya kognitiva digitala förmågor?

Presentatör

Talare:

Patrick Couch,
Affärsutvecklare inom AI & Kognitiva teknologier, IBM

Blog: https://www.ibm.com/blogs/think/se-sv/author/patrickcouch/

LinkedIn: se.linkedin.com/in/couchpatrick/

Twitter: @couch_patrick

Mats Aronsson, Säkerhetsarkitekt, IBM

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mats-aronsson-67a6743/