GDM är ett svenskt IT-företag med målet att vara Sveriges bästa leverantör av funktionell IT. GDM har funnits på IT-marknaden i 25 år och vår kundbas har sedan starten 1992 utvecklats från den regionalt starka skogsindustrin till att omfatta industribolag i olika branscher, statliga myndigheter och kommunala bolag.

Våra uppdragsgivare är en blandning av regionala, nationella och globala verksamheter inom offentlig sektor, privata företag och globala koncerner.

GDM levererar kvalitativa och funktionella tjänster som förenklar våra kunders IT-vardag och vår ambition i varje affärsrelation är att vara kundens naturliga rådgivare vid IT-frågor.

I dag kombinerar vi moln- och funktionstjänster med vårt traditionella tjänsteutbud. GDM var ett av Nordens första IT bolag med en Microsoft Hybrid plattform med molnkoppling i drift.

Vi ser molnet som en möjlighet för oss att vara en mer komplett leverantör där vi kombinerar och integrerar det bästa tjänsteinnehållet för att uppnå det som är bäst för kunden.

Enligt Radars årliga leverantörsutvärdering är GDM en av Sveriges högst betygsatta leverantörer inom Outsourcing och IT-drift.

GDM har för närvarande kontor i Sundsvall, Östersund och Stockholm och är 120 anställda.

GDM

Digitalisering ligger på de flesta ledningar och styrelse bord, och med hjälp av molntjänster, IoT lösningar och funktionsdrift kan GDM vara stöd för att genomföra digitaliseringen rent tekniskt i företag och organisationer.

Hållbarhet är en viktig fråga globalt med FNs 17 klimatmål uppsatta för 2030, med sensorer kan man minska miljöpåverkan genom t.ex. besöka anläggningar vid färre tillfällen för ronderingar av olika slag. Använda reservdelen/produkten till ”end of life” verkligen sker och inte byta/ersätta innan den är förbrukad. Minska energi förbrukning med smarta sensorer på t.ex. kontor, fastigheter och industri med hjälp av GDM Things

Molntjänster kan också stödja arbetet med hållbarhet då b.la. Microsoft datahallar till stor del drivs av förnyelsebar el, kunder delar på kapacitet när behovet i verksamheten finns.

Funktionsdrift Oavsett var infrastrukturen eller applikationen finns producerad behöver kunden någon som kan förlita sig på att tillgängligheten är bra. Med funktionsdrift tar GDM hand om alla komponenterna som behövs för att leverera hela funktionen ut mot användare/kund.