EVRY är ett av Nordens ledande IT-tjänsteföretag. Vi står bakom en mängd innovationer som har förändrat och förenklat människors sätt att använda tjänster i samhället. Du använder dig av våra lösningar när du exempelvis tar ut pengar ur en bankomat, bokar din tågbiljett online eller köper vin till helgens middag. Genom 10 000 medarbetare levererar vi dagligen IT-tjänster från 50 städer i Norden till 14 000 kunder, i såväl offentlig sektor som det privata näringslivet.

Ämne för presentationen

 Att leda genom IT

Varför dagens ledare måste vara fokuserade på ny teknik samt erfarenheter från ett tjänstebolag om den förändring verksamheter måste axla för att få ut maximal effekt i den snabba förändring som sker i en allt mer disrupt värld.

Presentatör

Robin Blomquist, ansvarig för innovation- och tjänsteutveckling inom EVRYs koncern.

Med 20 års erfarenhet av att följa den tekniska utvecklingen och arbeta fram samhällsnära lösningar har han en djup förståelse för vad som krävs för att lyckas i den digitala transformationen. Robin berättar om vikten av människans digitala mindset. Vad är nödvändiga delar i digital transformation och vad transformeras vi till?