Axians är ett internationellt varumärke specialiserat inom ICT – Information and Communication Technology. I en ständigt vaken och allt mer uppkopplat värld behöver IT-lösningar och kommunikationsinfrastruktur vara under konstant utveckling. Med styrkan av ett team av över 450 IT- och Telecom-specialister i Norden och ett internationellt nätverk med över 8000 medarbetare globalt, hjälper Axians företag, offentliga verksamheter, operatörer och systemleverantörer att designa, implementera, drifta samt förvalta smarta ICT-lösningar i framkant. Allt för att förenkla och effektivisera IT och kommunikation för våra kunder och hjälpa dem i deras digitala transformation.

Axians vänder sig till företag och organisationer som ställer högsta tänkbara krav på kundservice, specialistkunnande, tillgänglighet och ICT-system som fungerar 24/7 365 dagar om året. Oavsett om ICT skall hanteras hos kunden, i Axians egna datacenter eller i det publika molnet. Med två egna datacenter med en infrastruktur i framkant och världens största molnleverantörer i ryggen, har Axians startat en resa för att bli Nordens främsta leverantör av hybrida ICT-lösningar.

Axians är en del av Vinci Energies Nordic AB.

Ämne för presentationen

Drift av affärskritisk IT i molnet.

Driftspartnerskap när inte en enda vanlig server finns med i ekvationen.

Case från verkligheten: Axians, Nordic Cinema Group och driften av SF.se

För att dra maximal nytta av det publika molnets enorma innovationstakt, skalbarhet och dess automatiseringsmöjligheter krävs det att man väljer bort en traditionell server-infrastruktur och att istället flyttar applikationerna mot mer moderna och molnanpassade plattformar. Molnet möjliggör en helt ny typ av lösningar men ställer också höga krav på alla inblandade parter. Nordic Cinema Group– Nordens och Baltikums största biokedja –  tog steget med sin affärskritiska webbplats sf.se med Axians som IT-driftspartner.

Många outsourcing-företag är inte förberedda på att hantera den här typen av lösningar utan jobbar bara med mer traditionella server-baserade infrastrukturer. Axians har under senaste fem åren valt att anpassa sig efter en värld där det publika molnet tar större och större plats och har fått tänka om vad gäller SLA:er, affärsmodeller, teknikval och mycket annat.

I den här sessionen kommer Ola Skoog från Axians tillsammans med Patrik Karlsson, CIO på Nordic Cinema Group att förklara vad det innebär i praktiken att vara IT-driftpartner och kund när det som driftas körs i Azure och där inte en enda vanlig server är med i ekvationen. Ta del av resan, utmaningarna på vägen och inte minst värdefulla tips och erfarenheter att ta med dig på din egen molnresa!

Presentatör

Talare Axians & Nordic Cinema Group

  • Ola Skoog, Axians

  • Patrik Karlsson, CIO på Nordic Cinema Group