Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Advenica tillhandahåller avancerade cybersäkerhetslösningar och -tjänster för affärsdriven informationshantering, säker digitalisering och högassurans. I mer än 20 år har Advenica med framtidssäkra och hållbara lösningar möjliggjort för organisationer och företag att ta ett digitalt ansvar. Läs mer på www.advenica.com

Ämne för presentationen

Ska man trampa på gasen eller bromsen när cyberhoten blockerar vägen?

Omvärlden har förändrats snabbt. Det förhärskande sättet att bygga IT-säkerhet är därför inte längre effektivt. Att möta hoten samtidigt som verksamheten digitaliseras är ofta en överlevnadsfråga.

Ta del av 20 års erfarenhet från högsta säkerhetsnivå. I detta pass diskuteras varför man måste ändra sättet att skydda sig, dessutom presenteras hur man kan digitalisera med skydd även mot morgondagens hot.