Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till livslångt värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. Tietos molntjänster används idag av fler än 150 storföretag och organisationer i Norden. Den hybrida moln plattformen inkluderar både privata molntjänster som utgår från Tietos egna datacenter i Sverige, Finland och Norge och globala publika molnlösningar från ledande leverantörer.

Ämne för presentationen

Molnet – var börjar jag för att få full effekt?

Mikael Ekström | Senior digitaliserings- och molnrådgivare

Molnet spelar en allt viktigare roll i digitaliseringsarbetet för verksamheter idag. Samtidigt ser vi att många företag och organisationer söker rådgivning och svar på frågor som; Var börjar vi? Vad krävs för att lyckas? Vad ska vi välja? Hur tar vi oss framåt på vår resa till molnet för att kunna uppnå bästa effekt? Hur gör vi detta på ett säkert sätt och i linje med regulatoriska krav och ny lagstiftning som GDPR?

Mikael ger konkreta exempel på hur vi nu hjälper organisationer med att planera och implementera moln i sin verksamhet för att nå bästa resultat. Alltifrån att ta fram en strategi till att möjliggöra för organisationer att kunna arbeta med olika molnleverantörer på ett enkelt och säkert sätt via en strategisk partner som Tieto.

Presentatör

mikael_foto

Företag: Tieto
Talare: Mikael Ekström
Senior Digitalization and Cloud Advisory Consultant at Tieto

Mikael is Senior Digitalization and Cloud Advisory Consultant at Tieto. In his role he focuses on helping customers´ key decision makers by turning their visions and requirements into actionable strategies, plans and roadmaps. Mikael has a deep understanding of the current digitalization and cloud situation in various industries, accumulated during his 30 years of working with ”connectivity and relationship issues” and value creation in the alignment of business and IT, today called Digital Business, Digital Transformation or even Digital Innovation.