Våra 6.700 kundbesatta kollegor möter miljontals kunder varje dag i ett av världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. För att ge människor tillgång till alla nya spännande tjänster satsar vi miljarder på att bygga det digitala samhället, vi bygger Framtidens nät. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder.

Ämne för presentationen

Värdeskapande nätverk driver tjänsteutvecklingen framåt

Genom att ena kunskap, erfarenheter och teknik i värdeskapande nätverk kan digitaliseringens möjligheter tas från ritbordet till verkligheten. I samarbeten mellan kunder, partners och leverantörer kan man skapa radikalt nya förutsättningar för konkurrenskraft och långsiktig ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Presentatör

magnus-leonhardt
Talare: Magnus Leonhardt

Att måla de breda penseldragen men med sinne för detaljer. Så kan man sammanfatta min roll som strategichef för Telias företagsaffär. Mitt jobb är att tillsammans med ledningsgruppen identifiera våra långsiktiga mål och definiera vägen för att nå dem. Rent praktiskt så handlar det om att säkerställa att vi har rätt kompetenser, system och processer för att utveckla vår portfölj av ICT-tjänster för att kunna hjälpa våra kunder omsätta digitaliseringens möjligheter till affärsnytta. Målet är tydligt: en ny generations telekomoperatör som är en full service ICT-leverantör till svenska företag och organisationer.