Allt sedan starten har vi på Axians sett oss som utmanare till de stora etablerade leverantörerna. Vi har byggt vår verksamhet på hela tiden försöka vara närmare, snabbare och mer flexibla än de största. Med ett stort antal konsulter, egna datacenter och världens största molnleverantörer i ryggen tillhandahåller Axians ett stort urval av ICT-lösningar som kan levereras på plats hos kunden eller som en tjänst med ansvar över hela livscykeln. Axians målsättning är att även i framtiden investera i de bästa talangerna som kan designa och implementera ICT-lösningar i teknikens framkant.

Axians vänder sig främst till medelstora till stora företag och organisationer som ställer högsta tänkbara krav på kundservice, specialistkunnande, tillgänglighet och IT-system som fungerar 365/24. Det här gäller oavsett om IT:n skall hanteras hos kunden, i Axians egna datacenter eller i det publika molnet. Eller i en hybridlösning av dessa alternativ.

Nordiska Axians har i startögonblicket cirka 600 medarbetare med 10 kontor i Sverige och Danmark. Omsättningen är närmare 700 Mkr.

September 2015 bytte Qbranch och Graniou namn och introducerar tillsammans varumärket Axians i Norden, ett varumärke helt dedikerat till lösningar inom ICT – Information and Communication Technology.

Ämne för presentationen

Det nya partnerskapet och digitaliseringen
Staffan Fredriksson | Sales Director Sourcing

Medan ICT som bransch i stadig takt börjar mogna infinner sig en högre grad av specialisering och nischbehov som får oanade konsekvenser för alla kund- och leverantörsrelationer, processer samt affärsmodeller. Upplever ni exempelvis att er IT-partner inte hinner röra sig i samma hastighet som era behov, tar en förändring för lång tid eller är affärsmodellen för oflexibel?

Staffan leder er genom den snåriga och svåra utveckling vi står inför, beskriver fallgropar och möjligheter.

Presentatör

staffan-fredriksson-axians

Företag: Axians
Talare: Staffan Fredriksson, Sales Director Sourcing

Staffan Fredriksson är Sales Director Sourcing på Axians. Staffan har 20 års erfarenhet inom IT-branschen och träffar varje år många av Sveriges IT-chefer samt CIO: er och tar del av företags IT-utmaningar för att hitta lösningar. Mötena har bidragit till en stor kunskap om IT-Sveriges utmaningar men också de möjligheter som innovation och ett starkt IT-partnerskap kan bidra till.