Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Advenica utvecklar, tillverkar och säljer avancerade cybersäkerhetslösningar som förhindrar intrång, stöld och dataläckage vid informationsutbyten. Med framtidssäkra och hållbara lösningar möjliggör Advenica för organisationer och företag att ta ett digitalt ansvar. Läs mer på www.advenica.com

Ämne för presentationen

DIGITALT ANSVAR – Vilka är fördelarna och hur når jag dit?

De positiva följderna av att ta sitt digitala ansvar är många och innefattar bland annat ökade intäkter, arbetseffektiviseringar tack vare bättre informationsflöden och efterlevnad av de många regulatoriska krav som finns. Det är en förutsättning att organisationer tar sitt digitala ansvar genom att säkerställa att rätt information blir tillgänglig för rätt person eller system och att den informationen under inga omständigheter hamnar i orätta händer. Det krävs att man tänker på det digitala ansvaret när processer automatiseras och att man respekterar de krav som finns på hur t.ex. personuppgifter ska hanteras även när det sker i stora volymer.

Digitalt ansvar är motorn, bromsen och ratten när ditt företag såväl som vårt samhälle navigerar sig framåt mot en lysande digital framtid.

Presentatör

anders_stromberg_advenica_lo

Talare: Anders Strömberg, VP Marketing