Vinges jurister ligger i framkant inom IT- och outsourcingområdet med över 20 års erfarenhet i ryggen. Vi agerar juridisk och affärsmässig rådgivare åt både kunder och leverantörer inom IT- och outsourcingområdet. Spetskompetens inom dessa områden är en viktig del av Vinges fullserviceerbjudande. Vinge har 450 medarbetare med ett gemensamt mål: Att vara klientens vägvisare till framgångsrika affärer.

Finns på Rådgivartorget under hela dagen

Ämne för presentationen

Advokatfirman Vinge delar med sig av sin kunskap om avtal och avtalsförhandlingar med utgångspunkt i praktiska exempel.

Eva Fredrikson, advokat och delägare och Nicklas Thorgerzon, advokat och specialist.

Presentatör

Fredrikson_Eva

Företag: Vinge
Talare: Eva Fredrikson

Eva Fredrikson har omfattande erfarenhet av kvalificerad juridisk rådgivning inom IT- och telekomområdet. Hon anlitas i samband med bl.a outsourcingprojekt, upphandling av IT-system och kommunikationslösningar, Internet och e-handelsprojekt.

Thorgerzon-Niclas

Företag: Vinge
Talare: Nicklas Thorgerzon

Nicklas Thorgerzon har stor erfarenhet av att bistå företag med olika typer av IT-relaterade avtal i samband med outsourcing, IT-upphandlingar och olika tekniktransaktioner. Nicklas är även specialiserad på juridik rörande elektronisk handel och integritetsskydd.