Lexicon är Sveriges största privatägda utbildningsgrupp. Sedan 1979 har vi framgångsrikt utbildat människor och erbjudit konsulttjänster med Sveriges största bredd av kompetens till företag och andra organisationer.

Våra erbjudanden sträcker sig hela vägen från grundläggande kunskapsnivå för den enskilda medarbetaren till anpassade koncernövergripande kompetenslösningar. Vi utgår huvudsakligen från områdena  IT, affärskunskap och branschkompetenser för att erbjuda såväl generella helhetslösningar som direkta specialanpassningar för varje organisation och behov. Över 1,2 miljoner har hittills valt att utveckla sin kompetens hos oss. Välj Lexicon så får du ta del av vår samlade erfarenhet och specifika expertkompetenser på våra 30-talet kompetenscenter i Sverige.

Lexicon finns på Rådgivartorget under hela dagen

Vi finns på Rådgivartorget