IFS, en av världens ledande leverantörer av affärssystem, erbjuder lösningar som gör det möjligt för företag att snabbt svara upp mot marknadsförändringar och använda resurser på ett mer flexibelt sätt för att uppnå bättre affärsresultat och konkurrensfördelar.

Break out: IT och Innovation

Tidpunkt: 13.40

Ämne för presentationen

Affärssystem bromskloss eller konkurrensfördel

Boka oss i ett One-2-One möte

En del av Summit är dialog mellan kund och leverantör för att öka förståelse och effekt i marknaden.

Passa på att träffa oss på plats under ett personligt möte. Den planerade tiden för varje möte är 10 minuter. Du kan snabbt och enkelt boka ditt möte här.

Presentatör

Joakim Fransson

Företag: IFS
Talare: Joakim Fransson