GDM i korthet

GDM hjälper små och stora företag att säkra sin IT-produktion. Vi skapar IT-lösningar som eliminerar problem och sänker dina kostnader. När allt fungerar perfekt får du mer tid till din egen affärsutveckling. Läs mer om oss

Utställningen och One-2-One möten

BOKA ETT ONE-2-ONE MÖTE MED OSS

En del av Summit är dialog mellan kund och leverantör för att öka förståelse och effekt i marknaden.

Passa på att träffa oss på plats under ett personligt möte. Den planerade tiden för varje möte är 10 minuter. Du kan snabbt och enkelt boka ditt möte här.

GDM är ett svenskt IT-företag med målet att vara Sveriges bästa leverantör av fungerande IT.

Enligt Radars årliga leverantörsutvärdering är GDM en av Sveriges högst betygsatta leverantörer inom Outsourcing och IT-drift.

Våra uppdragsgivare är en blandning av regionala, nationella och globala verksamheter inom offentlig sektor, privata företag och globala koncerner.

GDM har för närvarande kontor i Sundsvall, Östersund och Stockholm. Vi levererar kvalitativa och funktionella tjänster som förenklar våra kunders IT-vardag och vår ambition i varje affärsrelation är att vara kundens naturliga val av IT-partner.

Vår kärnkompetens är hantering av ICT-infrastruktur och vårt tjänsteutbud utvecklas kontinuerligt för att erbjuda våra kunder en så komplett funktion som möjligt avseende ICT-infrastruktur som tjänst.

Vårt tjänstekoncept för Outsourcing omfattar tydliga drift-, support och förvaltningstjänster för att hantera våra kunders IT-miljöer på effektivast möjliga sätt, liksom kapacitetstjänster för server, lagring och backup samt konsulttjänster för analys, design, förändring och införande av ICT-infrastruktur. Definierade processer och servicenivåavtal (SLAs) enligt ITIL är sedan länge standard hos GDM.

I dag kombinerar vi moln- och funktionstjänster med vårt traditionella tjänsteutbud. GDM var ett av Nordens första IT bolag med en Microsoft Hybrid plattform med molnkoppling i drift.

Vi ser molnet som en möjlighet för oss att vara en mer komplett leverantör där vi kombinerar och integrerar det bästa tjänsteinnehållet för att uppnå det som är bäst för kunden.

GDM har funnits på IT-marknaden i 23 år och vår kundbas har sedan starten 1992 utvecklats från den regionalt starka skogsindustrin till att omfatta industribolag i olika branscher, statliga myndigheter och kommunala bolag.

Vi arbetar med många kunder vars IT-produktion pågår dygnet runt veckans alla dagar och med en affärsverksamhet som bedrivs internationellt ansvarar vår Service Desk och drift för IT-support till datoranvändare i Europa, Asien, Australien och Nordamerika.