Partnerskapet mellan DELL och ITF Svensk IT Funktion möjliggör erbjudanden av framtidens IT redan idag. Visionen om hur kunder framöver vill konsumera sin IT kräver ett steg längre i tänkandet på vilken påverkan IT har hos företag. Skall man äga sin IT idag? Molntjänster? Innovation? Outsourcing? Integration?

Frågorna är många och vi har svaren beroende på hur ditt företag och verksamhet ser ut.

Vi levererar Flexibel IT Funktion som frigör dig från traditionella hinder när det gäller IT samt att nå högre produktivitet. Vi kan påvisa verksamhetsnyttan VAR-NÄR-HUR men framför allt VARFÖR och inte bara prata om den. ITF är premium partner med DELL och en av Radar Groups Advisory partners där vi bidrar med analyser och erfarenhet om IT branschen. DELL och ITF delar visionen om framtidens IT, hur den kommer att levereras och konsumeras. Det kommer att ge dig som kund möjligheter som du kanske inte ens visste var möjliga, där du idag tänker traditionella lösningar och investeringar.

Spår: Break out pass – Dubbel effekt till halva kostnaden

Tidpunkt: 14.05 – 14.30

BOKA ETT ONE-2-ONE MÖTE MED OSS

En del av Summit är dialog mellan kund och leverantör för att öka förståelse och effekt i marknaden.

Passa på att träffa oss på plats under ett personligt möte. Den planerade tiden för varje möte är 10 minuter. Du kan snabbt och enkelt boka ditt möte här.

Ämne för presentationen

Dubbel effekt till halva kostnaden.

Flexibel IT som funktion – Partnerskap v.s. Outsourcing

Vi befinner oss i en skärningspunkt mellan traditionell IT och Framtidens IT. Många företag begränsar nya IT investeringar för att minska sina kostnader. Samtidigt som ledare världen över är eniga i att konkurrenskraft och överlevnad är beroende av IT och ny teknologi. Ständigt förbättra och vara innovativa samtidigt som medarbetarna skall bli mer produktiva. Det här ställer krav på produktionen av IT hos de företag som vill vara med i matchen. För att det ovannämnda skall bli verklighet bör man analysera sin verksamhet och se över de kostnader man har i form av bekväma- eller behövda kostnader. Det går idag att minska sina kostnader och öka effektiviteten. Vår lösning heter ”Flexibel IT som Funktion” och den omkullkastar det traditionella tänket när det gäller investeringar och lösningar. Vi presenterar HUR, VAD, VARFÖR och vad det innebär för ditt företag och verksamhet.

Presentatör

Företag: Dell – ITf
Talare: TBA