Detaljprogram Radar summit 2018

13:e November

Münchenbryggeriet, Sthlm

Torkel Knutssonsgatan 2, Stockholm
OBS – ingången är fr. Torkel Knutssonsgatan, inte från Söder mälarstrand

Radar Summit fortsätter utvecklas med än mer fokus på dialog mellan aktörerna i marknaden såväl som på innehållet i de presentationer som framfördes under dagen. Radar Summit skapar dialog runt de viktigaste utvecklingsområdena, de viktigaste trenderna samt de nya affärsmöjligheterna som skapas genom ny teknik och nya tjänster – Anmäl dig snarast för att säkra din plats under eventet. Förra året blev fullbokat veckor i förväg.

Amy Webb

Amy Webb

En av världens mest inflytelserika kvinnor kommer till Radar Summit 2018! På scen 15:20!

08:00-08:30 REGISTRERING & KAFFE
08:30-08:35 MODERATOR OM DAGEN
08:35-09:10

Radar

STATE OF THE NATION 2019

Hur kommer det lokala scenariot spelas ut under 2019. Hur ser budgetutveckling, tillväxt och prioriteringar ut i svenska IT-verksamheter. Vad utmanar och vad påverkar IT. Vi tittar på de trender som kommer att ha störst påverkan lokalt och som kommer kräva beslut/årgärder. Slutligen varför utslagning kommer att accelerera, varför IT-ekosystemet breddas så snabbt och varför det inte kommer saknas 70 000 experter i Sverige!

09:10-09:45

KEY NOTE – IBM

AI FÖR HÅLLBARA AFFÄRER

Genom en svensk världsnyhet byggd på AI (Watson) och avancerade igenkänningsteknik adresserar man ett branschproblem där tidigare nästan 60% av alla trävaror i handeln kommit från illegal avverkning genom att kunna spåra enskilda träd från skogen hela vägen till slutkund och samtidigt effektivisera processer och lönsamhet.

09:45-09:55 MODERATOR & AMY WEBB – INTRODUCTION TO KEY NOTE
09:55-10:20

KAFFE

10:20-10:55

KEY NOTE – Advania

INNOVATION I LÄRANDET

Kunskapsskolan ligger i framkant när det kommer till digitalt lärande. Digitalisering kan vara nyckeln till en mer lustfylld och individanpassad undervisning. Vi kommer höra hur man lyckats utveckla lärandet för att anamma ny teknologi och ny teknik och hur AI redan blivit relevant i Sveriges viktigaste rum.

10:55-11:30

KEY NOTE – Combitech

SVERIGES STÖRSTA INDUSTRIPROJEKT

Combitech kommer ge sin erfarenhet av att styra arbetet med digitala ekosystem med ett antal företag för att gemensamt jobba med digitaliseringen av LKAB:s gruvverksamhet. En koldioxidfri, digitaliserad och autonom gruva är slutmålet. Sveriges mest omfattande digitala projekt är disruptivt, bygger på nätverksekonomi och kräver en helt ny nivå av säkerhet.

11:30-12:00

KEY NOTE – Huawei

ACTIVATE INTELLIGENCE

To support the digital transformation of enterprises we will see infrastructure continue to grow in scale and complexity. This trend calls for more digital approaches to improve efficiency. Data, which is critical to business success, needs to be connected through robust networks and yet opened up to ecosystem partners. These requirements necessitate an Intent-Driven Network (IDN).

12:00 KORT PRESENTATION AV BREAK OUT AKTÖRER
12:00-13:00

LUNCH

13:00-13:25
BREAK OUT 1-3

iCore – Riddarsalen // Excanto – Galleriet // Advania – Fogelström

13:30-13:55
BREAK OUT 4-6

f-Secure – Riddarsalen // Telecomputing – Galleriet // Solita – Fogelström

14:00-14:25
BREAK OUT 7-9

Asurgent – Riddarsalen // Rebendo – Galleriet // Barium – Fogelström

14:30-14:55
BREAK OUT 10-12

Conapto – Riddarsalen // EVRY – Galleriet // Ultinous – Fogelström

14:55-15:20

KAFFE

15:20-16:05

KEY NOTE – Amy Webb

Amy kommer att tala på årets Radar Summit under rubriken ”The Signals are Talking”. Hon ger oss sin syn på de IT drivna trender som kommer att ha störst påverkan på liv, människor och verksamheter. Amy Webb är rankad som en av världens top 50 påverkare inom teknik, innovation och förändring. Amy talade bla nyligen inför världens ledare på World Economic Forum i Davos, och senast på South by South west i Austin där hon också rankades som nummer ett av alla talare av den internationella publiken.

16:05-16:35

KEY NOTE – Radar

I ORKANENS ÖGA

Under Radar Summit släpper Radar sin uppföljande rapport till de omtalade tre rapporterna i ”Den perfekta Stormen” som beskriver konsekvenser, möjligheter och utmaningar när industrialiseringen av IT ekosystemet accelererar samtidigt som konjunkturen avmattas. Radars syn bygger på långgående konsekvenser runt ett förändrat ekosystem, förändrat sätt att utnyttja och skapa värde runt ny teknik och på utslagning. Spännande slutsatser med långtgående konsekvenser för såväl IT-verksamheter som leverantörer.

16:35 AVSLUTNING MODERATOR & HANS WERNER
16:40

MINGEL OCH DRINK