Ladda ner presentationerna från Radar Summit 2016

Presentatörerna är sorterade alfanumeriskt och det är
kostnadsfritt att ladda ner presentationerna. Du kommer
att behöva ange namn och e-mail för respektive nedladdning.

Advenica

Nedladdning av presentationsfil

För att ladda ner filen behöver du uppge namn, företag eller organisation samt e-postadress. Filen kommer att mailas till den e-postadress du angivit nedan.

Samtliga fält är obligatoriska

Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Advenica utvecklar, tillverkar och säljer avancerade cybersäkerhetslösningar som förhindrar intrång, stöld och dataläckage vid informationsutbyten. Med framtidssäkra och hållbara lösningar möjliggör Advenica för organisationer och företag att ta ett digitalt ansvar. Läs mer på www.advenica.com

Ämne för presentationen

DIGITALT ANSVAR – Vilka är fördelarna och hur når jag dit?

De positiva följderna av att ta sitt digitala ansvar är många och innefattar bland annat ökade intäkter, arbetseffektiviseringar tack vare bättre informationsflöden och efterlevnad av de många regulatoriska krav som finns. Det är en förutsättning att organisationer tar sitt digitala ansvar genom att säkerställa att rätt information blir tillgänglig för rätt person eller system och att den informationen under inga omständigheter hamnar i orätta händer. Det krävs att man tänker på det digitala ansvaret när processer automatiseras och att man respekterar de krav som finns på hur t.ex. personuppgifter ska hanteras även när det sker i stora volymer.

Digitalt ansvar är motorn, bromsen och ratten när ditt företag såväl som vårt samhälle navigerar sig framåt mot en lysande digital framtid.

Presentatör

anders_stromberg_advenica_lo

Talare: Anders Strömberg, VP Marketing

Axians

Nedladdning av presentationsfil

För att ladda ner filen behöver du uppge namn, företag eller organisation samt e-postadress. Filen kommer att mailas till den e-postadress du angivit nedan.

Samtliga fält är obligatoriska

Allt sedan starten har vi på Axians sett oss som utmanare till de stora etablerade leverantörerna. Vi har byggt vår verksamhet på hela tiden försöka vara närmare, snabbare och mer flexibla än de största. Med ett stort antal konsulter, egna datacenter och världens största molnleverantörer i ryggen tillhandahåller Axians ett stort urval av ICT-lösningar som kan levereras på plats hos kunden eller som en tjänst med ansvar över hela livscykeln. Axians målsättning är att även i framtiden investera i de bästa talangerna som kan designa och implementera ICT-lösningar i teknikens framkant.

Axians vänder sig främst till medelstora till stora företag och organisationer som ställer högsta tänkbara krav på kundservice, specialistkunnande, tillgänglighet och IT-system som fungerar 365/24. Det här gäller oavsett om IT:n skall hanteras hos kunden, i Axians egna datacenter eller i det publika molnet. Eller i en hybridlösning av dessa alternativ.

Nordiska Axians har i startögonblicket cirka 600 medarbetare med 10 kontor i Sverige och Danmark. Omsättningen är närmare 700 Mkr.

September 2015 bytte Qbranch och Graniou namn och introducerar tillsammans varumärket Axians i Norden, ett varumärke helt dedikerat till lösningar inom ICT – Information and Communication Technology.

Ämne för presentationen

Det nya partnerskapet och digitaliseringen
Staffan Fredriksson | Sales Director Sourcing

Medan ICT som bransch i stadig takt börjar mogna infinner sig en högre grad av specialisering och nischbehov som får oanade konsekvenser för alla kund- och leverantörsrelationer, processer samt affärsmodeller. Upplever ni exempelvis att er IT-partner inte hinner röra sig i samma hastighet som era behov, tar en förändring för lång tid eller är affärsmodellen för oflexibel?

Staffan leder er genom den snåriga och svåra utveckling vi står inför, beskriver fallgropar och möjligheter.

Presentatör

staffan-fredriksson-axians

Företag: Axians
Talare: Staffan Fredriksson, Sales Director Sourcing

Staffan Fredriksson är Sales Director Sourcing på Axians. Staffan har 20 års erfarenhet inom IT-branschen och träffar varje år många av Sveriges IT-chefer samt CIO: er och tar del av företags IT-utmaningar för att hitta lösningar. Mötena har bidragit till en stor kunskap om IT-Sveriges utmaningar men också de möjligheter som innovation och ett starkt IT-partnerskap kan bidra till.

Bill Buxton

Nedladdning av presentationsfil

För att ladda ner filen behöver du uppge namn, företag eller organisation samt e-postadress. Filen kommer att mailas till den e-postadress du angivit nedan.

Samtliga fält är obligatoriska

bill-buxton

Bill Buxton: Any technology that is going to have an impact in 10 years time is already at least 10 years old

Bill is a relentless advocate for innovation, design, and – especially – the appropriate consideration of human values, capacity, and culture in the conception, implementation, and use of new products and technologies. As the Principal at Microsoft Research since 2005 he is saying no to practically all speaker requests we are very happy to have him on this years Radar Summit stage.

Cybercom

Nedladdning av presentationsfil

För att ladda ner filen behöver du uppge namn, företag eller organisation samt e-postadress. Filen kommer att mailas till den e-postadress du angivit nedan.

Samtliga fält är obligatoriska

Cybercom är ett innovativt IT-konsultbolag med 20 års erfarenhet inom IT och kommunikationsteknik. Våra konsulter hjälper företag och organisationer att ta tillvara den uppkopplade världens möjligheter för att stärka konkurrenskraften eller göra effektivitetsvinster. Cybercoms expertis täcker hela ekosystemet för denna kommunikation – Connectivity – och leverans sker både lokalt och globalt. Cybercoms huvudsakliga marknad är Norden med etablerade verksamheter i Sverige, Finland och Danmark. Polen, Indien, Dubai och Singapore är internationella kompetenscentra, som dels stödjer den nordiska affären och dels representerar egna specialistaffärer. Koncernen har cirka 1 300 anställda i sju länder.

Ämne för presentationen

The GDPR mistakes you want to avoid

The upcoming EU privacy regulations are extremely far-reaching. The actions required to comply with this legislation will not be limited to writing a few policies and having the legal team prepare some documentation. The General Data Privacy Regulation (GDPR) will require technological changes in almost every organization.

During this session, Cybercom will examine some lessons learned and provide tips going forward with implementing GDPR, based on the experience of providing Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) services over the past 10 years.

When implementing GDPR there is no need to repeat the mistakes made when the world struggled to implement PCI DSS.

Presentatörer

niklas-flyborg-cybercom

Talare: Niklas Flyborg, VD

President and CEO Cybercom Group.

A senior Business Leader in the Connected World. 25 years of experience in service management, leadership, business development and digitalization.

Engaged in UN Global Compact and the UN Private Sector Forum to support and secure the 2030 Agenda, the 17 Sustainable Development Goals and the Agenda for achieving a better future for people and planet.

bengt-berg-cybercom

Talare: Bengt Berg, Head of Compliance Management Services at Cybercom

Bengt Berg is responsible for development and design of Cybercom’s services in the GRC area. This includes design of generic methods and tools in widely different areas such as IT security, privacy, environmental governance, workplace safety, and procurement strategy. He is also chief architect of Cybercom Compliance Portal. Bengt has more than 10 years of hands-on experience in the PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) governance framework. 

e-man

Nedladdning av presentationsfil

För att ladda ner filen behöver du uppge namn, företag eller organisation samt e-postadress. Filen kommer att mailas till den e-postadress du angivit nedan.

Samtliga fält är obligatoriska

e-man AB är experter på integration. Vi kan allt inom utveckling och systemarkitektur. Vi utvecklar affärsspecifika lösningar som ökar våra kunders konkurrenskraft och lönsamhet. Våra tjänsteområden är systemintegration, integrationsförvaltning och systemutveckling. Hos oss jobbar branschens bästa konsulter. Sedan starten för 15 år sedan har vi vuxit från två till 100 personer. e-man grundades i Örebro men finns idag även i Västerås, Göteborg och Stockholm.

Ämne för presentationen

Skall du lyckas med din digitalisering!? Då finns det bara en väg! Glöm det digitala!

”Framtiden blir aldrig som vi tänkt oss. Hur kan du på bästa sätt hantera digitaliseringens utmaningar? Tänk om Digitaliseringen inte är den stora utmaningen?

Låt oss samtala om det! Och så kommer många böcker flyga genom luften!”

Presentatör

hans_sollerman_2

Företag: e-man
Talare: Hans Sollerman, CEO

Excanto

Nedladdning av presentationsfiler

För att ladda ner filen behöver du uppge namn, företag eller organisation samt e-postadress. Filen kommer att mailas till den e-postadress du angivit nedan.

Samtliga fält är obligatoriska

Excanto grundades 1999 och är ett IT-tjänsteföretag med inriktning på drift, support, utveckling och förvaltning av IT-infrastruktur. Vi servar kunder över hela landet och i vissa fall även internationellt. Vi strävar efter långsiktiga och nära relationer med såväl kunder som samarbetspartners. Detta för att hela tiden kunna stötta våra kunder i deras utveckling och hjälpa dem att göra bättre affärer.

Ämne för presentationen

Virtuell PC (DaaS) – kundcase med nytta för medarbetare, IT och verksamhet

Arbetslivet och det sätt vi ser på gamla invanda begrepp som ”kontor” och ”datorer” genomgår en drastisk förändring. Medarbetare kräver i allt större utsträckning att kunna arbeta effektivt var de vill, när de vill och från vilken enhet de vill. Samtidigt ökar kraven på IT-avdelningen att hålla nere kostnaderna och upprätthålla hög säkerhet. Detta gör att allt fler företag byter strategi och går över från fysiska PC till virtuella PC. Excanto har bjudit in några kunder som är med oss på scenen och berättar hur tjänsten Excanto eDesktop® uppfyller just deras behov ur perspektiven medarbetare, IT och verksamhet.

Presentatör

marcus-lindstedt_excanto_lo

Företag: Excanto
Talare: Marcus Lindstedt, VD och inbjudna kunder

Icore

Nedladdning av presentationsfil

För att ladda ner filen behöver du uppge namn, företag eller organisation samt e-postadress. Filen kommer att mailas till den e-postadress du angivit nedan.

Samtliga fält är obligatoriska

icore_logotyp

iCore Solutions erbjuder högkvalitativa produkter och ett brett kunnande inom områdena affärsintegration och SOA. Vi levererar ekonomiskt attraktiva, skalbara lösningar baserade på vår egen mjukvara för affärsintegration – iCore Integration Suite.

iCore Integration Suite är skapad för den krävande och erfarna integrationsanvändaren, som värderar flexibiliteten i produkterna. Utmärkt spårbarhet och alarmfunktionalitet är också mycket uppskattade egenskaper. Vi distribuerar våra produkter genom ett nätverk av välkända, professionella partners med brett kunnande inom integration.

iCore Integration Suite skapar flexibel IT arkitektur, effektiviserar affärsinformationsflöden och ger bättre övergripande kontroll. Thomas Concrete Group, Färdig Betong, Sectra, PSI Group, Autotube, Hagmans Kemi, Ello i Lammhult, Direkt Chark, Atea, Assa Abloy, Bonnier Group, Cardo Group, ESAB, Hoya, Hirtenberger Automotive Safety, Hultafors Group, Johnson Controls, Nintendo/Bergsala, Orkla brands, Santa Maria and SiteTel är exempel på företag som dagligen sparar tid och pengar med hjälp av iCore Integration Suite.

Ämne för presentationen

En integrationsstrategi är en nödvändig del av din digitaliseringsresa

Framgång och överlevnad handlar om att hantera förändring. Förändringstakten accelererar och digitalisering är en viktig drivkraft i denna förändring. Digitalisering handlar till stor del om dataintegration och att på ett effektivt sätt hantera information. För att lyckas med digitaliseringsresan behöver du en stark integrationsstrategi.

Vi på iCore Solutions delar med oss av vår erfarenhet inom integrationsområdet.

Presentatör

Carl-Adam-Wachtmeister

Företag: iCore Solutions
Talare: Carl-Adam Wachtmeister, Business Development Manager

Primarily Carl-Adam focuses on business development within return on investment and total cost of ownership on integration solutions.

Ifs

Nedladdning av presentationsfil

För att ladda ner filen behöver du uppge namn, företag eller organisation samt e-postadress. Filen kommer att mailas till den e-postadress du angivit nedan.

Samtliga fält är obligatoriska

IFS™ is a globally recognized leader in developing and delivering enterprise software for enterprise resource planning (ERP), enterprise asset management (EAM) and enterprise service management (ESM). IFS brings customers in targeted sectors closer to their business, helps them be more agile and prepare for what’s next in their industry. IFS is a public company (XSTO: IFS) founded in 1983 and currently has over 2,800 employees. IFS supports more than 1 million users worldwide from its network of local offices and through a growing ecosystem of partners. For more information visit: IFSworld.com.

Follow us on Twitter: @ifsworld

Visit the IFS Blogs on technology, innovation and creativity: http://blogs.ifsworld.com

Ämne för presentationen

SÅ DRIVER NI EFFEKTIVITET OCH NYA AFFÄRER

En inblick i ny teknik och vikten av långsiktig produktinvestering för effektivisering och utveckling av verksamheter. Möjligheter som Internet of Things (IoT) och ett ökat beslutsfattande ger och hur ni nyttjar dessa för att driva utveckling och nya affärer.

Presentatör

Talare: Martin Gunnarsson, Product Director & ERP Evangelist, IFS

As product director, Martin formulates and communicates future product directions and strategies for IFS Applications. As frequent keynote speaker, Martin spends much of his time in the field connecting with customers, partners, and colleagues to share product strategies, innovations, and what’s next in the world of business software. Martin is a member of the IFS R&D management team.

Since 2001, Martin has worked for IFS Corporate and has held management positions in areas such as presales, marketing, and product and industry directions. He also has international experience from working in Germany and Japan.

When not working, Martin is a family man with three children. He enjoys hitting the ball on the tennis court, and occasionally belting out some riffs on his Stratocaster. Martin has a Master’s degree in Economics and Marketing.

Follow Martin on LinkedIn and Twitter: @MrMartin_SE

L&T Infotech

Nedladdning av presentationsfil

För att ladda ner filen behöver du uppge namn, företag eller organisation samt e-postadress. Filen kommer att mailas till den e-postadress du angivit nedan.

Samtliga fält är obligatoriska

L&T Infotech är ett ledande företag inom IT-tjänster med global närvaro. Vi löser komplexa utmaningar där digitalt möter fysiskt, med genuin kompetens och stort kundfokus. Vi hjälper våra kunder att skapa innovativa affärsmodeller, förbättra den operativa effektiviteten och skapa fantastiska digitala kundupplevelser. Besök oss på www.Lntinfotech.com eller maila oss på info@Lntinfotech.com för mer information.

Micael Dahlén

Nedladdning av presentationsfil

För att ladda ner filen behöver du uppge namn, företag eller organisation samt e-postadress. Filen kommer att mailas till den e-postadress du angivit nedan.

Samtliga fält är obligatoriska

Micael-Dahlén-program-2

Micael Dahlén: ”Så formas en ny ekonomi genom ny teknik och kreativitet”

Vad ligger i framtiden. Micael Dahlén är ”Rockstjärne” professorn som blivit rankad som nummer 10 i världen inom sitt forskningsfält kreativitet och affärsskapande som ska ge oss sin syn på hur vår kreativitet och hur den nya tekniken kan skapa nya verksamheter och en helt ny ekonomi

Radar

Nedladdning av presentationsfil

För att ladda ner filen behöver du uppge namn, företag eller organisation samt e-postadress. Filen kommer att mailas till den e-postadress du angivit nedan.

Samtliga fält är obligatoriska

Radar är nordens ledande leverantör av lokal faktabaserad insikt
Radar levererar produkter och tjänster till såväl leverantörer som köpare av IT. Våra insikter och tjänster skapar möjligheten att styra, inte med svansen och information om vad som redan skett, utan med information om nuläge, planer och prioriteringar just nu.
Genom att kunna följa en krona genom ekosystemet så erbjuder Radar en unik detaljnivå för såväl IT-verksamhet som IT-leverantör på den lokala marknaden. Genom våra olika erbjudanden stärker vi våra kunders förmåga, lönsamhet och effektivitet efter lokala förutsättningar.

Radar Ecosystem Specialists driver olika bolag och satsningar med varumärket Radar inom IT-sektorn. Radar Group International och Radar Advisory Services är varumärken som tillhör bolaget.

Radar under Summit 2017

UTMANINGAR, MÖJLIGHETER OCH INRIKTNING PÅ IT 2018

Under Summit 2017 ger Hans Werner, Vd för Radar, det lokalt ledande analysföretagets syn på utveckling och trender som kommer att ha störst påverkan på svenska IT-verksamheter under 2018.

Med IT-budgetar som utvecklar sig under tillväxten i vår ekonomi och med verksamhetsfinansierad IT med krav på innovation som tillväxer tredubbelt detta så formas kraven på IT-verksamheten som både måste finna former att producera till lägre kostnad och finna former för kultur, organisation och styrning som möjliggör högre innovationsbidrag.

Radar beskriver nuläget och utvecklingen av olika IT-verksamhets nyckeltal inför 2018.

Med ökat tryck på förändring följer också några strategiska trender att ta hänsyn till inför 2018. Vi tittar närmare på de fyra viktigaste men lyfter även blicken något under dragningen och beskriver något av de områden som Radar identifierat som viktigast inför år 2025, vilket ligger närmare i tiden än vad man kan tro….

Deltagarna får även Radars rapport:

RADAR – THE PERFECT STORM

Presentatör

Hans Werner, grundare och CEO för Radar Ecosystem Specialists

Hans har lång erfarenhet från IT-branschen och är en mycket efterfrågad föreläsare med omvärldsanalys, marknadsinsikt och de senaste trenderna inom IT-branschen som specialitet.

Rimini Street

Nedladdning av presentationsfil

För att ladda ner filen behöver du uppge namn, företag eller organisation samt e-postadress. Filen kommer att mailas till den e-postadress du angivit nedan.

Samtliga fält är obligatoriska

Rimini Street is the leading independent provider of enterprise software support services for Siebel, PeopleSoft, JD Edwards, Oracle® E-Business Suite, Oracle Database, Hyperion, Oracle Retail, Oracle Fusion Middleware, Agile PLM, SAP®, SAP HANA Database and BusinessObjects licensees. We offer a higher level of service, no required upgrades and annual support fee savings of 50 percent.

Ämne för presentationen

The Disruptor’s Secret – How CIOs Are Changing the Game by Transforming Customer Experience

Businesses are being shattered by a new breed of disruptors that are putting customer experience at its core. Leading CIOs recognize the need to innovate with agility to transform customer engagement now.  Learn how you can control spiraling operating costs to invest in digital technologies that drive high-value customer experience and business growth.

Sebastian Grady, President, Rimini Street Inc.
Mr. Grady is a 28 year veteran of the enterprise software industry with proven executive leadership experience. He has a strong track record in global customer service, enterprise software sales and marketing, enterprise software maintenance sales and service delivery. Mr. Grady has led global enterprise software firms and has developed emerging high-growth technology start-ups into successful ventures. Mr. Grady oversees all revenue operations for Rimini Street worldwide, including Global Sales, Global Marketing, and Global Client Care & Success teams.

Prior to joining Rimini Street, Mr. Grady was president and COO at Altus Corporation, a provider of video search and management software for sales enablement. During his tenure at Altus, Mr. Grady was responsible for overseeing the company’s field operations. Under his leadership, Altus emerged as the leader in enterprise on-demand rich media solutions for sales enablement, events, and knowledge-sharing, with global clients including Oracle, SAP, Cisco, GM, IBM and Symantec. Under Mr. Grady’s leadership, Altus experienced a 500-percent increase in revenue over a six year period.

Presentatör

profile_sebastian_grady

Företag: Rimini Street
Talare: Sebastian Grady,
President, Rimini Street Inc.

 

SAP

Nedladdning av presentationsfil

För att ladda ner filen behöver du uppge namn, företag eller organisation samt e-postadress. Filen kommer att mailas till den e-postadress du angivit nedan.

Samtliga fält är obligatoriska

SAP är världens ledande leverantör av affärssystem och stöder företag i alla storlekar världen över att förbättra sina verksamheter. Från förvaltning till styrelserum, från lager till försäljningsdisk, från datorer till mobila enheter – SAP gör att människor och organisationer kan arbeta effektivare tillsammans och öka insikten i sin affärsverksamhet för att bli mer konkurrenskraftiga. I dag använder över 291 000 kunder SAP:s lösningar och tjänster för att sköta sina affärer lönsamt, för att kontinuerligt anpassa sina verksamheter till förändrade krav och för att växa ekonomiskt och ekologiskt hållbart. SAP är noterat på börsen i Frankfurt och på NYSE. Mer information finns på www.sap.com och www.sap.com/sweden.

Ämne för presentationen

Live Business – affärsstrategi eller IT-hägring?

Anne Haaber-Bernth, Nordic Head of SAP Digital Business Services, diskuterar den nya dynamiken mellan företags- och IT-strategi och hur CIOns roll stärks igen.

Anne Haaber-Bernth är ansvarig för samtliga digitala affärstjänster för nordiska företagskunder och har gedigen erfarenhet av förändringsprojekt inom nordiska företag.

Presentatör

anne_haaber-bernth

Företag: SAP
Talare: Anne Haaber-Bernth, Nordic Head of SAP Digital Business Services, SAP Nordic

Secmaker

Nedladdning av presentationsfil

För att ladda ner filen behöver du uppge namn, företag eller organisation samt e-postadress. Filen kommer att mailas till den e-postadress du angivit nedan.

Samtliga fält är obligatoriska

SecMaker är Nordens ledande leverantör av säkra inloggningslösningar till företag, myndigheter och organisationer. Våra lösningar skyddar och säkerställer information, system och datatrafik hos över en miljon företagsanvändare i Norden. Med 15 års erfarenhet av integration i komplexa miljöer har vi unik spetskompetens inom PKI och certifikatbaserad säkerhet.

Ämne för presentationen

Identifiering – Vem är vem och vad är vad i en värld av nya krav och regelverk

I en värld av nya krav, regelverk och uppkopplade ”saker” blir det allt viktigare att människor och maskiner vet med vem de kommunicerar. Dvs. Hur ska vi logga in framöver och hur ska vi kunna veta vad vi loggar in i.

Presentationen tar avstamp i två saker:

  • Den kommande dataskyddsförordningen och det nya PCI-direktivet
  • De framväxande applikationer/lösningar som samverkar med IoT

En av förutsättningarna för regeluppfyllnad kombinerad med nytta är pragmatiska och tillräckligt säkra inloggningslösningar.

Låt oss tala om just det!

Presentatör

JonasOholm2
Talare: Jonas Öholm, Key Account Manager

Sungard

Nedladdning av presentationsfil

För att ladda ner filen behöver du uppge namn, företag eller organisation samt e-postadress. Filen kommer att mailas till den e-postadress du angivit nedan.

Samtliga fält är obligatoriska

En All-time™-värld – I en värld som arbetar i internets hastighet, dygnet runt, är upptid och tillgänglighet den helt avgörande faktorn. Tjänsterna får inte svikta när konkurrenterna finns bara ett fingersvep bort och när kunderna inte kan vänta. Ett driftstopp slår direkt mot omsättningen för att inte tala om varumärket. Nertid är helt enkelt inte ett alternativ när affärerna vilar på att IT alltid fungerar.

Ämne för presentationen

Säkra återställningen av er IT-miljö genom molnet!

I digital värld har inget företag råd med driftavbrott som slår mot produktivitet, intäkter och inte minst kundnöjdhet och varumärke. Vi visar hur ni kan använda molnet för att smidigt och kostnadseffektivt säkra återställningen av hela er IT-miljö – såväl den data som ni har i molnet som den ni har era datorhallar. Sungard Availability Services har mer än 40 års erfarenhet av att skapa hög tillgänglighet och utforma tjänster som skyddar IT-miljöer i alla situationer.

Johan Wiklander | Solutions Architect

Presentatör

johan-wiklander-sungard

Företag: Sungard
Talare: Johan Wiklander
Solutions Architect

Tieto

Nedladdning av presentationsfil

För att ladda ner filen behöver du uppge namn, företag eller organisation samt e-postadress. Filen kommer att mailas till den e-postadress du angivit nedan.

Samtliga fält är obligatoriska

Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till livslångt värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. Tietos molntjänster används idag av fler än 150 storföretag och organisationer i Norden. Den hybrida moln plattformen inkluderar både privata molntjänster som utgår från Tietos egna datacenter i Sverige, Finland och Norge och globala publika molnlösningar från ledande leverantörer.

Ämne för presentationen

Molnet – var börjar jag för att få full effekt?

Mikael Ekström | Senior digitaliserings- och molnrådgivare

Molnet spelar en allt viktigare roll i digitaliseringsarbetet för verksamheter idag. Samtidigt ser vi att många företag och organisationer söker rådgivning och svar på frågor som; Var börjar vi? Vad krävs för att lyckas? Vad ska vi välja? Hur tar vi oss framåt på vår resa till molnet för att kunna uppnå bästa effekt? Hur gör vi detta på ett säkert sätt och i linje med regulatoriska krav och ny lagstiftning som GDPR?

Mikael ger konkreta exempel på hur vi nu hjälper organisationer med att planera och implementera moln i sin verksamhet för att nå bästa resultat. Alltifrån att ta fram en strategi till att möjliggöra för organisationer att kunna arbeta med olika molnleverantörer på ett enkelt och säkert sätt via en strategisk partner som Tieto.

Presentatör

mikael_foto

Företag: Tieto
Talare: Mikael Ekström
Senior Digitalization and Cloud Advisory Consultant at Tieto

Mikael is Senior Digitalization and Cloud Advisory Consultant at Tieto. In his role he focuses on helping customers´ key decision makers by turning their visions and requirements into actionable strategies, plans and roadmaps. Mikael has a deep understanding of the current digitalization and cloud situation in various industries, accumulated during his 30 years of working with ”connectivity and relationship issues” and value creation in the alignment of business and IT, today called Digital Business, Digital Transformation or even Digital Innovation.

Telecomputing

Nedladdning av presentationsfil

För att ladda ner filen behöver du uppge namn, företag eller organisation samt e-postadress. Filen kommer att mailas till den e-postadress du angivit nedan.

Samtliga fält är obligatoriska

Professionell IT-drift är komplicerat. Det kräver inte bara stora investeringar när det gäller inköp, underhåll, utbildning, uppgraderingar och support utan det binder även upp resurser i företaget och gör dig sårbar när nyckelpersoner slutar eller blir sjuka. TeleComputing har därför skött IT-driften för små och mellanstora verksamheter i Norden under nästan 20 år.

Ämne för presentationen

Digitalisering i praktiken

Hos många företag står Digitalisering högt på den strategiska agendan, men det kan vara svårt att avgöra var man skall börja.

TeleComputing och Kentor kommer under seminariet att presentera en modell för hur du som kan dela upp din digitala resa i olika processer och på så sätt göra den mer hanterbar. Seminariet kommer baserat på erfarenhet från andra branscher ge konkreta tips om var och hur du kan påbörja arbetet.

TeleComputing hjälper idag sina kunder på vägen mot ett mer digitalt arbetssätt och att använda IT för att utveckla sin verksamhet. Kentor hjälper företag och organisationer att bygga och implementera IT för att stödja verksamheten, fånga förändringen både avseende teknik och människor.

Joakim Hällgren – Konsultchef och Rådgivare inom Datadrivna beslut från Kentor, tillsammans med Niclas Hugosson, Tjänsteutvecklingschef och Rådgivare digitala tillämningar för vården från TeleComputing.

Ett seminarium för dig som vill veta mer om Digitalisering i praktiken.

Presentatör

niclas-hugosson-telecomputing

Företag: Telecomputing
Talare: Niclas Hugosson, Tjänsteutvecklingschef och Rådgivare digitala tillämningar för vården

joakim-hallgren-kentor

Företag: Kentor
Talare: Joakim Hällgren – Konsultchef och Rådgivare inom Datadrivna beslut