RADAR SUMMIT – NORDENS STÖRSTA MÖTESPLATS

Radar Summit är Nordens största mötesplats för IT beslutsfattare, leverantörer och andra intressenter. Åren 2015-2021 har Radar Summit samlade över 700 IT-beslutsfattare vardera som tillsammans med ca 100 ledande leverantörsrepresentanter deltagit i seminarier, diskussioner och möten under en mycket uppskattad dag.

Radar Summit 2020 blev digitalt och tog fasta på de trender och utmaningar i vår återhämtning under och efter Covid -19 som har störst påverkan lokalt på svenska IT-verksamheter.  Områdena togs fram och utvecklades i dialog med flera hundra CIO:er under året för att öka intresse och relevans mot målgruppen.

2021 blev en hybrid  där vi den 10/11 spelade in delar av eventet i Münchenbryggeriet, Stockholm exklusivt för några få utvalda. Den 17/11 gav vi samtliga möjligheten att LIVE medverka digitalt under årets stora IT-händelse.

Radar Summit skapar dialog runt de viktigaste utvecklingsområdena, de viktigaste trenderna samt de nya affärsmöjligheterna som skapas genom ny teknik och nya tjänster.

Bilder från arkivet…