RADAR SUMMIT – NORDENS STÖRSTA MÖTESPLATS

Radar Summit är Nordens största mötesplats för IT beslutsfattare, leverantörer och andra intressenter. Åren 2015-2019 har Radar Summit samlade över 650 IT-beslutsfattare vardera som tillsammans med ca 100 ledande leverantörsrepresentanter deltagit i seminarier, diskussioner och möten under en mycket uppskattad dag.

Radar Summit 2020 blev digitalt och tog fasta på de trender och utmaningar i vår återhämtning under och efter Covid -19 som har störst påverkan lokalt på svenska IT-verksamheter.  Områdena togs fram och utvecklades i dialog med flera hundra CIO:er under året för att öka intresse och relevans mot målgruppen.

2021 är vi åter igen LIVE i Münchenbryggeriet, Stockholm. I år är programmet något kortare och vi avser att genomföra ett fullspäckat förmiddagsevent med registrering från 8.00 och med start 8.30. Anmälan öppnar inom kort.

Radar Summit skapar dialog runt de viktigaste utvecklingsområdena, de viktigaste trenderna samt de nya affärsmöjligheterna som skapas genom ny teknik och nya tjänster.

Bilder från arkivet…