RADAR SUMMIT – NORDENS STÖRSTA MÖTESPLATS

Radar Summit är Nordens största mötesplats för IT beslutsfattare, leverantörer och andra intressenter. Åren 2015-2018 har Radar Summit samlade över 650 IT-beslutsfattare vardera som tillsammans med ca 100 ledande leverantörsrepresentanter deltagit i seminarier, diskussioner och möten under en mycket uppskattad dag.

Radar Summit 2019 tar fasta på de trender som har störst påverkan lokalt på svenska IT-verksamheter. Områdena har tagits fram och utvecklats i dialog med flera hundra CIO:er under året för att öka intresse och relevans mot målgruppen.

Radar Summit skapar dialog runt de viktigaste utvecklingsområdena, de viktigaste trenderna samt de nya affärsmöjligheterna som skapas genom ny teknik och nya tjänster.

Bilder från arkivet…