Radar Summit – Presentatörer, Utställare och Rådgivare 2015

e-man-Integration-Experts

e-man AB är experter på integration. Vi utvecklar kundspecifika IT-lösningar som ökar kundernas konkurrenskraft och lönsamhet. Våra tjänsteområden är systemintegration, integrationsförvaltning och systemutveckling…

IFS-logo_150

IFS, en av världens ledande leverantörer av affärssystem, erbjuder lösningar som gör det möjligt för företag att snabbt svara upp mot marknadsförändringar och använda resurser på ett mer flexibelt sätt för att uppnå bättre affärsresultat och konkurrensfördelar…

excanto_logo

Excanto grundades 1999 och är ett IT-tjänsteföretag med inriktning på drift, support, utveckling och förvaltning av IT-infrastruktur. Vi servar kunder över hela landet och i vissa fall även internationellt. Vi strävar efter långsiktiga och nära relationer med såväl kunder som samarbetspartners. Detta för att hela tiden kunna stötta våra kunder i deras utveckling och hjälpa dem att göra bättre affärer.

adam_thornhill_front

Adam Tornhill – Effektivare styrning för att undvika lavinartade kostnader vid förvaltning

Varför kostar applikationer 15-20 gånger mer än ursprungligt antaget och finns det sätt att redan från början se spåren som innebär det ofrånkomliga? När Adam Tornhill talar på olika event så tar stolarna slut. Nu är han på Summit för att lära oss nya metoder för att kunna analysera mjukvaruutveckling. Som bonus får vi lära oss grunderna i modern kriminalpsykologi. Adam stiger upp på scen kl 15.50

iCoreSolutions_340

iCore Solutions erbjuder högkvalitativa produkter och ett brett kunnande inom områdena affärsintegration och SOA. Vi levererar ekonomiskt attraktiva, skalbara lösningar baserade på vår egen mjukvara för affärsintegration – iCore Integration Suite…

radar_eco

Radar är nordens ledande leverantör av lokal faktabaserad insikt
Radar levererar produkter och tjänster till såväl leverantörer som köpare av IT. Våra insikter och tjänster skapar möjligheten att styra, inte med svansen och information om vad som redan skett, utan med information om nuläge, planer och prioriteringar just nu.

sungard_300

En All-time™-värld – I en värld som arbetar i internets hastighet, dygnet runt, är upptid och tillgänglighet den helt avgörande faktorn. Tjänsterna får inte svikta när konkurrenterna finns bara ett fingersvep bort och när kunderna inte kan vänta. Ett driftstopp slår direkt mot omsättningen för att inte tala om varumärket. Nertid är helt enkelt inte ett alternativ när affärerna vilar på att IT alltid fungerar…

Acadeo_220_63

Acadeos konsulter har lång erfarenhet av affärsverksamhet, IT och ledarskap. Vi fokuserar på praktiskt resultat och arbetar med att hjälpa våra kunder med att införa bl. a. affärsdriven IT. Syftet är att IT-funktionen ska bli en viktig drivkraft i företagets utveckling och att resultatet av IT-investeringarna ska maximeras. En väl fungerande IT styrning och operationell riskhantering är två grundläggande framgångsfaktorer för affärsdriven IT och Acadeo erbjuder…

dell_itf

Partnerskapet mellan DELL och ITF Svensk IT Funktion möjliggör erbjudanden av framtidens IT redan idag. Visionen om hur kunder framöver vill konsumera sin IT kräver ett steg längre i tänkandet på vilken påverkan IT har hos företag. Skall man äga sin IT idag? Molntjänster? Innovation? Outsourcing? Integration?

Frågorna är många och vi har svaren beroende på hur ditt företag och verksamhet ser ut.

snow-black-300

Snow Software och globala ackrediterade partners levererar ett brett utbud av tjänster och utbildning som hjälper organisationer att realisera det fullständiga värdet av SAM…

Cisco_logo_300

Cisco är världsledande på IT och hjälper företag att fånga morgondagens möjligheter genom att koppla upp det tidigare ouppkopplade. 

MSFT_logo_300

Microsoft erbjuder tjänster och enheter som förenklar människors liv. Oavsett om du jobbar, spelar, delar, tränar eller samarbetar har Microsoft lösningen. Låt inte tid, enhet eller plats begränsa dig från att få mer gjort. Vi har ekosystemet som på dina villkor hjälper dig att få ut maximalt av varje dag…

Dfind-logo-300

Dfind IT är IT-konsultbolaget som skapar utvecklingsmöjligheter för organisationer, företag och människor inom IT. Vår personalstrategiska kompetens i kombination med våra innovativa lösningar möjliggör personallösningar med en snabb och smidig anpassning till våra kunders omvärld.

secmaker_staende

SecMaker AB är en oberoende leverantör av smartkortbaserade säkerhetslösningar för företag, myndigheter och organisationer. Våra lösningar skyddar och säkerställer information, system och datatrafik hos över en miljon användare i Norden. 

BrP_Logo_1S_PS

Committed consultants with adaptive intelligence

Digitaliseringen fortsätter att förändra spelplanen med rasande fart. Nya metoder och trender som cloud computing, big data, sociala medier och mobilitet nyttjas alltmer för att ge ett högre strategiskt värde till en lägre kostnad. BearingPoint är managementkonsulter som förstår hur affärsklimatet ständigt förändras och att den komplexitet det medför kräver intelligenta och flexibla lösningar. Våra 3500 medarbetare och vårt globala konsultnätverk arbetar med ledande företag i mer än 70 länder.

gdm

GDM hjälper små och stora företag att säkra sin IT-produktion. Vi skapar IT-lösningar som eliminerar problem och sänker dina kostnader. När allt fungerar perfekt får du mer tid till din egen affärsutveckling.

TC-blue-logo_400

Professionell IT-drift är komplicerat. Det kräver inte bara stora investeringar när det gäller inköp, underhåll, utbildning, uppgraderingar och support utan det binder även upp resurser i företaget och gör dig sårbar när nyckelpersoner slutar eller blir sjuka. TeleComputing har därför skött IT-driften för små och mellanstora verksamheter i Norden under nästan 20 år. 

axians

Allt sedan Axians (Qbranch) startade har vi sett oss som utmanare till de stora etablerade leverantörerna. Vi har byggt vår verksamhet på hela tiden försöka vara närmare, snabbare och mer flexibla än de största…

FredrikReinfeldt-front

Fredrik Reinfeldt ger sin syn på hur vi påverkas av dagens förändringar samt hur ska vi anpassa och förnya oss. Vilken typ av ledarskap och vilka erfarenheter är viktiga för att hantera ständig förändring. Fredrik talar som avslutande aktivitet kl 16.00.

pulsen_166

Pulsen, ett IT-företag med framtidssäkrade driftslösningar och affärssystem. Skalbara och skräddarsydda lösningar för medelstora företag med affärskritiska applikationer som vill flytta fokus från IT-drift & förvaltning till affärsutveckling och förbättrad lönsamhet. Sedan många år sköter Pulsen IT-driften för företag och organisationer med höga tillgänglighetskrav. Vi har stor förståelse för de processer som berör outsourcing och har med vår servicedesk i Borås, 24-timmarbemanning, året om…

entiros_trans_166

Entiros är ett ungt och innovativt företag helt specialiserat på systemintegration. Vi pratar gärna om öppen integration och APIer. Tekniker som bygger på öppna standarder och som vi betraktar som kapital att skapa konkurrensfördelar med. Vår verksamhet bygger på strategiarbete, integrationsarbete samt drift- och support. Integration som molntjänst och full kompetens på MuleSofts Anypoint Platform ingår i vårt kunderbjudande…

Jeeves_erp

Jeeves är en leverantör av mjukvaror och tjänster för affärssystem (ERP) till små och medelstora företag runt om i världen. Jeeves, som grundades 1992, har vuxit till att betjäna fler än 2 000 kunder i 40 länder i Europa, Nordamerika och Asien över ett antal nischvertikaler inom tillverknings-, grossist- och tjänstesektorn…

hpe_400

Ny teknik och nya möjligheter för verksamheter att utvecklas och konkurrera mer framgångsrikt. Hewlett Packard ger oss insikt runt forskning, innovation och nya tekniker med fokus på Svenska möjligheter.

timepeoplegroup

Time People Group har en tydlig målsättning – att hjälpa våra kunder att skapa betydelsefulla och bestående värden för sin verksamhet när de behöver utveckla och förbättra sitt stöd till kärnverksamheten. Time People Group består av specialiserade dotterbolag som verkar under egna varumärken med tydlig inriktning och kompetensprofil. Tillsammans bildar dessa bolag en koncern med bred kompetens, stort djup och leveranskapacitet…

knowit_logo

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som utvecklar sina kunders affärer och verksamhet genom att skapa kreativa lösningar inom IT, Design & Digital och Management. Med entreprenörsdrivna enheter verksamma på kundens lokala marknader erbjuder vi stor förståelse för både verksamhet och behov. Vår kultur präglas av öppenhet, entreprenörskap, hög kompetens och en vilja att ständigt utvecklas…

AWS_Logo

Amazon Web Services (AWS) erbjuder företag en säker, pålitlig, skalbar och global molninfrastruktur till en låg kostnad. Miljontals aktiva kunder i 190 länder har gett AWS förtroendet att driva både sina befintliga kritiska företagssystem och nya molnanpassade system. Bland kunderna återfinns Ericsson, Europeiska rymdorganisationen ESA, Nokia, Spotify och London’s Royal Opera House. Läs mer på:http://aws.amazon.com

tableau_rgb

Tableau Software helps people see and understand data. Tableau helps anyone quickly analyze, visualize and share information. More than 32,000 customer accounts get rapid results with Tableau in the office and on-the-go. And tens of thousands of people use Tableau Public to share data in their blogs and websites. See how Tableau can help you by downloading the free trial at www.tableau.com/trial.

lexicon

Lexicon är Sveriges största privatägda utbildningsgrupp. Sedan 1979 har vi framgångsrikt utbildat människor och erbjudit konsulttjänster med Sveriges största bredd av kompetens till företag och andra organisationer.

SAP_logga

SAP är världens ledande leverantör av affärssystem och stöder företag i alla storlekar världen över att förbättra sina verksamheter. I dag använder över 291 000 kunder SAP:s lösningar och tjänster för att sköta sina affärer lönsamt, för att kontinuerligt anpassa sina verksamheter till förändrade krav och för att växa ekonomiskt och ekologiskt hållbart. SAP är noterat på börsen i Frankfurt och på NYSE

vinge_vit_300

Vinges jurister ligger i framkant inom IT- och outsourcingområdet med över 20 års erfarenhet i ryggen. Vi agerar juridisk och affärsmässig rådgivare åt både kunder och leverantörer inom IT- och outsourcingområdet. Spetskompetens inom dessa områden är en viktig del av Vinges fullserviceerbjudande. Vinge har 450 medarbetare med ett gemensamt mål: Att vara klientens vägvisare till framgångsrika affärer.

Expertier_400

Sourcing av experter och specialister till säkrad kvalitet och garanterat marknadspris.

Radar Expertier levererar Strategisk Sourcing för IT-kritiska roller för att säkerställa rätt pris och rätt kvalitet. Vi söker, utvärderar, prissätter samt utvärderar resurser under projekt. Efter avslutat projekt sker utvärdering av leverans på individnivå.

24solutions-logotyp_300

24 Solutions erbjuder Nordens säkraste IT-drift. Vår tekniska plattform har varit PCI DSS-certifierad sedan 2010 och vi är ett oberoende PCI QSA-företag – en unik kombination. Som specialister inom säkerhet och hög tillgänglighet kan vi erbjuda en helhetslösning för alla dina compliance-behov…

t-system

Genom att utnyttja en global infrastruktur som omfattar datacenter och nätverk och IT-tjänster, erbjuder T-Systems små, medelstora och multinationella företag ICT-lösningar för en alltmer komplex digital värld. Förutom tjänster från molnet, är utbudet av tjänster centrerad kring tillämpningar för att analysera stora datamängder ”data analytics”, lösningar för ”connecting object” (Internet of Things) maskiner (M2M) sprids snabbt…

ipsoft-logo

IPsoft talar om den digitala resan och visar Amelia som är ett kognitivt system som kommer revolutionera hur kunskapsarbete utförs. Resan från automatisering av IT via autonoma system till digital arbetskraft baserad på kognitiv intelligens är i full gång.