12.50

12.50 Unlock the potential of your data through innovation

Basefarm |Sal: Riddarsalen

Scaling & industrializing digital transformation by using multi cloud, DevOps and data driven business models.

We are wasting a huge amount of human capital, time and resources on innovation and development projects that end up giving no real value to our customers. These projects lose insight on how to deliver services that satisfy the needs of future generations. A lot of companies can face growth challenges especially when trying to introduce digitally driven business products & services. This session will focus on how through innovation, you can unlock your potential, & enhance your production and valuable services to your end customers.


12.50 Threats are ugly but cybersecurity can be beautiful

Trend Micro | Sal: Fogelström

– Hur gör du när du blir attackerad från alla håll?

Hur ser verkligheten ut? Vi kommer att belysa och beröra data ifrån verkligheten, titta på hur statistiken ser ut och vad som pågår i cybervärlden. Vem blir attackerad? Är du eller ditt företag i riskzonen att få besök av oönskade personer i er infrastruktur. Vi kommer att belysa händelser och verkliga angrepp.


12.50 Nu går stora svenska företag all-in i molnet och lämnar helt det digitala lapptäcket på marken!

Asurgent |Sal: Galleriet

Nu går stora svenska företag all-in i molnet och lämnar helt det digitala lapptäcket på marken!

Nu går alltfler stora svenska företag ”all-in” i molnet och lämnar de traditionella driftsleverantörerna för att komma åt nya funktioner och tjänster i molnet. Välkommen att lyssna på verkliga exempel där svenska företag lämnar marken och vad som är deras drivkrafter bakom beslutet. Du får också en inblick i Asurgents unika CloudSourcing tjänst med pay-as-you go och stay-as-long-as-you-like modell som utmanar och ersätter traditionell IT-drift och IT-outsourcing. Asurgents CloudOps är utvecklad för att automatiserat övervaka och managera IT-miljöer i både Microsoft Azure, Microsoft 365 och AWS.

13.25

13.25 Har du fått det du avtalat men är ändå inte nöjd med leveransen?

Advania |Sal: Riddarsalen

Har du fått det du avtalat men är ändå inte nöjd med leveransen?

För att kunna möta de allt högre krav som ställs från kunden krävs innovation och snabbtänkthet från oss som leverantör. Vi gör allt för att underlätta för våra kunder kring de olika lagar och förordningar deras verksamheter ställs inför så de kan fortsätta göra det som de är bäst på. Daniel Albertsson berättar om Advanias tydliga och agila modell kring detta.

Kom och lyssna på hur en managerad leverans kan stödja er innovationsresa och digitaliseringsstrategi utformad från en helsvensk leverans baserad på högsäkerhet. Flexibilitet och agilitet är ledord i vår leverans och det är kanske just därför vi har IT-branschens nöjdaste kunder.

Sourced By Advania Sweden 


13.25 M&A – Nya drivkrafter och konsekvenser på IT

Kontract | Sal: Fogelström

Under 2018 slog antalet företagstransaktioner (M&A) rekord både i Sverige och internationellt. Kommande år spås antalet förvärv, avyttringar eller sammanslagningar av verksamheter fortsätta att öka. 

Starka drivkrafter bakom dessa transaktioner är bland annat digitalisering samt förvärv av ny teknologi och förmågor, ofta med syftet att skapa nya intäkter, kunder och marknader.

IT och den digitala tekniken kommer vara en nyckelfaktor för att förvärv eller sammangående ska lyckas.

I denna break-out session går vi igenom drivkrafterna, konsekvenserna både på verksamhet och på IT samt hur du som CIO och beslutsfattare redan nu bör förbereda din organisation för att vara redo när nästa strukturaffär sker i just er verksamhet.


13.25 Går det att ta beslut utifrån något du inte ser?

Rebendo |Sal: Galleriet

Du kan inte förbättra det du inte mäter och du kan inte säkra det du inte ser. Visibilitet är fundamentalt viktig i ditt företags informationsstrategi

Visibiliteten är viktigare än någonsin och vi kommer att berätta hur Rebendos effektiva Performance Managementverktyg kan förbättra nivån både före och värsta fall efter en eventuell incident för att minimera skadorna.

Rebendo kommer demonstrera hur man gör en ordentlig transaktionsanalys på en applikation, med visibilitet i applikationen och alla dess systemsamband. Med denna visibilitet kan man kan göra en ordentlig analys, dvs som är baserat på verkligt data och inte på Visio ritningar eller gamla excelark.

  • ”Den servern borde inte vara igång, varför är den det?”
  • “Detta kan inte stämma, den kopplingen finns inte i mitt Visio diagram.”

Och hur man enkelt efter en eventuell incident skall kunna uppskatta omfattningen av skadan och snabbt plocka ut nätverks- och/eller applikationsdata över hela incidenten för senare analys och omedelbar åtgärd.

  • Var det bara en server som var inblandad? Hur påverkades affärsvärdet?

Kom och lyssna på hur många av Sveriges mest transaktionsintensiva företag arbetar med Performance Management i realtid.

14.00

14.00 Azure Stack Ecosystem – mötesplats för samarbete och innovation

Visolit |Sal: Riddarsalen

Leverantörer, kunder och andra intressenter förenas i en Azure Stack cloudplattform som skapar förutsättningar för digital innovation, erfarenhetsutbyte och som bidrar till ökad tillväxt för alla parter i ekosystemet.

Visolits Ulf Eliasson tillsammans med Dennis Höjer och Steffan Bjessmo, vd:ar på vårdsystemleverantörerna Evimeria och Collabodoc, beskriver i ett spännande samtal sina utmaningar och gemensamma lösningar som grund för samarbete och innovation.


14.00 Hur man kopplar ihop 7 000 ledare med smart IT

Addpro | Sal: Fogelström

Friluftsfrämjandet är idag Sveriges största friluftsorganisation med över 100 000 medlemmar, 7 000 frivilliga ledare och utövar 10 miljoner friluftstimmar per år. Att få en effektiv IT plattform som stödjer organisationens 330 lokalavdelningar så att deras ledare kan tillbringa mer tid i skogen med sina medlemmar har varit utmaning som legat högt upp på agendan.

Kom och lyssna på Erik Ehrner (IT-Chef på Friluftsfrämjandet) insikter och lärdomar hur man bygger en IT och kommunikationsplattform som skapar flexibilitet, enkelhet och friheten för varje ledare. Den digitala omvandlingen omfattar allt från lokala miljöer, molnlösningar till personliga effektiva verktyg. Kom och lyssna på denna breakout om ni vill ha inspiration på hur ni kan hjälpa era kollegor att öka samarbetet samt frigöra tid för sådant som er verksamhet behöver.


14.00 Trygg, säker och automatiserad drift – ”Made in Sweden”

ELASTX |Sal: Galleriet

Kom och lyssna på hur vi skapat ett tryggare plats på nätet för våra barn. ELASTX presenterar stolt Stiftelsen TRAST som erbjuder en tjänst som gör att barn kan vara säkra på vem de pratar med på nätet.

Erik och Stina från Trast berättar om sin tjänst och hur man bygger förtroende genom teknikval, hållbarhet och sunda värderingar. Ni besökare på Radar Summit är ju inte bara IT-proffs utan kanske föräldrar och har säkert som vi på ELASTX funderat mycket på hur vi ska skydda vår data men också hur vi ska kunna skydda våra barn på nätet och kunna göra det med bibehållet förtroende.

ELASTX mål är att erbjuda de bästa förutsättningarna för en effektiv , säker och hållbar drift, ”Med kärlek till open source, automatisering och vår miljö vill vi erbjuda ett bättre alternativ”.

Svenska publika molnplattformar för enterprise, utan inlåsning, svensk support samt IS0-27001, 27017, 28018 och 14001 certifierade.

14.35

14.35 Interplay of creating, delivering and capturing value

Solita |Sal: Riddarsalen

Interplay of creating, delivering and capturing value
– inspiration from Solita and action in location data from Telia

Transformative ambitions with incremental outcomes. Quite a bold thought but a reality too often. In this talk Mikko from Solita will share learnings and patterns they’re seeing with their customers. He will share some tasty struggles and insights on how to build the bridges between vision and reality with/from data. In the second half of this talk Marcus from Telia’s Division X will let you in on how Telia is unlocking the power of location data derived from Telia Company’s network into actionable insights. With examples on how city planning and public transport can work with these kind of insights, he’ll let you see the silver lining of using this aggregated mobility data known as Crowd Insights.

Solita: Mikko Väätäinen

Telia: Marcus Velin


14.35 PANEL: Scandic Hotels och H&M diskuterar IT som drivkraft för innovation och hållbarhet!

Conapto | Sal: Fogelström

Hur kan man använda IT som en motor för att driva innovation och hållbarhet? Här möter vi Ann Hellenius, CIO/CDO på Scandic Hotels och Anders Hagström, Head of IT Labs på H&M i en spännande diskussion om hur dessa företag arbetar med innovation och hållbarhet, hur teknikutvecklingen kan spela en avgörande roll och vilka eventuella hinder och utmaningar som kan finnas. Detta blir en mycket interaktiv session med möjlighet att ställa frågor från publiken.

Moderator är Stefan Nilsson från Conapto.


14.35 Preventiv hälsa för dig genom Biometrics och AI?

Linkura |Sal: Galleriet

Linkuras vd Henrik, kommer berätta om varför organisationer nu går över till biometrics och hur den utvecklade coachningsplattformen med stöd i biodata fungerar hands-on för organisationer och individer samt svara på frågan om man kan mäta stress. Bolagets docent och forskningsansvarige Anders kommer att berätta om den planerade roadmapen av AI-coachen Linus samt varför man valt machine learning.