icore_logotyp

Integration skapar förutsättningar för digital affärsutveckling.

Vi är experter inom affärsintegration och levererar ekonomiskt attraktiva, skalbara lösningar baserad på vår egen integrationsplattform. iCore hjälper globala företag i deras arbete med att hantera den ständigt ökade mängden data. Vi når resultat genom att erbjuda strategiska affärsintegrationslösningar med utgångspunkt i vår integrationsmotor och expertis. Med beprövad teknik och metodik utgår vi från och öppnar upp dina befintliga IT-system för digitalisering och automatiserade processer. Integration handlar om att bygga det digitala nervsystemet. Integration ska förenkla och bidra till affärsutveckling.

Ämne för presentationen

Att leda digital transformation

Med sig på scen har iCore Johanna Kjellberg som nu är CIO på Atea och har lång erfarenhet inom IT i fem olika branscher.

Hon kommer att dela med sig av sina erfarenheter av att digitalisera verksamheter.

Presentatör

Carl-Adam Wachtmeister, Business Development Manager & Head of UK Operations, iCore Solutions AB

Johanna Kjellberg, CIO, Atea Sverige AB