Radar är nordens ledande leverantör av lokal faktabaserad insikt
Radar levererar produkter och tjänster till såväl leverantörer som köpare av IT. Våra insikter och tjänster skapar möjligheten att styra, inte med svansen och information om vad som redan skett, utan med information om nuläge, planer och prioriteringar just nu.
Genom att kunna följa en krona genom ekosystemet så erbjuder Radar en unik detaljnivå för såväl IT-verksamhet som IT-leverantör på den lokala marknaden. Genom våra olika erbjudanden stärker vi våra kunders förmåga, lönsamhet och effektivitet efter lokala förutsättningar.

Radar Ecosystem Specialists driver olika bolag och satsningar med varumärket Radar inom IT-sektorn. Radar Group International och Radar Advisory Services är varumärken som tillhör bolaget.

Radar under Summit 2016

Morgonens inledning 08:30-08:40

“The power of flows”

Med förändrade flöden så skapas ökat tryck på förändring i våra processer och affärsmodeller. Ny teknik påverkar möjligheterna längs framförallt tre flödesdimensioner. Nämligen betalning, data och relation. I den digitala satsningen måste man gå från transaktion till relation, från information till råd och från en till många för att bygga värde. Radar ger sin syn på hur vi ska tänka för att utveckla nya sätt att i realtid utnyttja den nya teknikens möjligheter på vår verksamhet och vår affär?

Presentatör

Hans Werner, grundare och CEO för Radar Ecosystem Specialists

Hans har lång erfarenhet från IT-branschen och är en mycket efterfrågad föreläsare med omvärldsanalys, marknadsinsikt och de senaste trenderna inom IT-branschen som specialitet.