Program Radar Summit 2016

7.45-8.25 REGISTERING

8.25-08.30 Välkommen

8.30-08.40 Radar inleder

“The power of flows”
Med förändrade flöden så skapas ökat tryck på förändring i våra processer och affärsmodeller. Ny teknik påverkar möjligheterna längs framförallt tre flödesdimensioner. Nämligen betalning, data och relation. I den digitala satsningen måste man gå från transaktion till relation, från information till råd och från en till många för att bygga värde. Radar ger sin syn på hur vi ska tänka för att utveckla nya sätt att i realtid utnyttja den nya teknikens möjligheter på vår verksamhet och vår affär?

08.40-09.10 SÅ DRAR NI NYTTA AV INDUSTRIALISERINGEN AV IT
Smartare sätt att leverera och producera IT på till både lägre kostnad och till högre effekt
Intro Radar – Key Note 1: Axians – Det nya partnerskapet och digitaliseringen

09.10-09.40 SÅ DRIVER NI EFFEKTIVITET OCH NYA AFFÄRER
Hur kan verksamheten effektiviseras och utvecklas genom IT och ny teknik
Intro Radar – Key Note 2: IFS –Så driver ni effektivitet och nya affärer

09.40-10.10 NY TEKNIK NYA MÖJLIGHETER
Vilka är teknikerna och hur ser Innovation genom IT ut just nu
Intro Radar – Key Note 3: HPE

10.10-10.40 KAFFE samt 1-2-1 möten

10.40-11.06 INNOVATION/DIGITALISERING
Skall du lyckas med din digitalisering!? Då finns det bara en väg! Glöm det digitala!
Intro Radar – Key Note 4: e-man – Skall du lyckas med din digitalisering!? Då finns det bara en väg! Glöm det digitala!

11.06-11.27 INNOVATION/DIGITALISERING
Vi utmanas säkerhetsmässigt på helt nya områden. Vad sker och vad bör man tänka på!
Intro Radar – Key Note 5: Cybercom – The GDPR mistakes you want to avoid

11.27-11.53 INNOVATION/DIGITALISERING
Live Business – affärsstrategi eller IT-hägring?

Intro Radar – Key Note 6: SAP – Live Business – affärsstrategi eller IT-hägring?

11.53-12.19 INNOVATION/DIGITALISERING
Värdeskapande nätverk driver tjänsteutvecklingen framåt
Intro Radar – Key Note 7: Telia – Värdeskapande nätverk driver tjänsteutvecklingen framåt

12.19-13.15 LUNCH samt 1-2-1- möten

bill-buxton13.15 BILL BUXTON – ANY TECHNOLOGY THAT IS GOING TO HAVE AN IMPACT IN 10 YEARS TIME IS ALREADY AT LEAST 10 YEARS OLD
Bill Buxton is a relentless advocate for innovation, design, and – especially – the appropriate consideration of human values, capacity, and culture in the conception, implementation, and use of new products and technologies. As the Principal at Microsoft Research since 2005 he is saying no to practically all speaker requests we are very happy to have him on this years Radar Summit stage.

14.00-15.35 BREAK OUT PASS med tre olika inriktningar

Dubbel effekt till halva kostnaden
14.00 Radar inleder om sin syn på effektivare sätt att producera och leverera IT
14.10 SUNGARD – Säkra återställningen av er IT-miljö genom molnet!
14:35 Paus
14:40 TELECOMPUTING – Digitalisering i praktiken
15:05 Paus
15:10 TIETO – Molnet – var börjar jag för att få full effekt?

Effektivisera och utveckla genom IT
14.00 Radar inleder om sin syn på effektivare sätt att producera och leverera IT
14.10 ADVENICA – Digitalt ansvar– Vilka är fördelarna och hur når jag dit?
14:35 Paus
14:40 ICORE – En integrationsstrategi är en nödvändig del av din digitaliseringsresa
15:05 Paus
15:10 SECMAKER – Identifiering – Vem är vem och vad är vad i en värld av nya krav och regelverk

IT och Innovation
14.00 Radar inleder om sin syn på effektivare sätt att producera och leverera IT
14.10 RIMINI STREET – The Disruptor’s Secret – How CIOs Are Changing the Game by Transforming Customer Experience
14:35 Paus
14:40 IPSOFT – Den digitala kunskapsmedarbetaren har tagit anställning
15:05 Paus
15:10 EXCANTO – Virtuell PC (DaaS) – kundcase med nytta för medarbetare, IT och verksamhet

15.35-16.00 KAFFE samt 1-2-1 möten

jan_narlinge16.00 JAN NÄRLINGE – VI DIGITALISERADE REDAN PÅ 90-TALET. IDAG HANDLAR ALLT OM INFORMATIONSÖVERTAG
Vi lyssnar till en bransch som för 20 år sedan digitaliserades och som för 10 år sedan påbörjade arbete med att skapa informationsövertag mot sina konkurrenter.
Boeings fd Europachef berättar om avancerad teknik i dagens digitala flygande plattformar som JAS 39 Gripen och F-22 och hur man arbetat med digitalisering och informationsövertag länge som konkurrens och överlevnadsmedel
Jan Närlinge, fd stridspilot, fd Direktör Saab, fd Europachef Boeing, numera Rådgivare i strategiska försvarsaffärer.


Micael-Dahlen-program-216.25-16.55 MICAEL DAHLÉN – SÅ FORMAS EN NY EKONOMI GENOM NY TEKNIK OCH KREATIVITET
Vad ligger i framtiden. Micael Dahlén är ”Rockstjärne” professorn som blivit rankad som nummer 10 i världen inom sitt forskningsfält kreativitet och affärsskapande som ska ge oss sin syn på hur vår kreativitet och hur den nya tekniken kan skapa nya verksamheter och en helt ny ekonomi.
hans16.55 AVSLUTANDE INSIKTER RADAR
Radar om de insikterna och redskap som man bör ta med sig från dagen. Dessutom en Best Practice inom IT och innovation som delges deltagarna och överlämnas som verktyg att ta med hem till verksamheten från årets Radar Summit

17.00 MINGEL och DRINK